Reklame

U selu Grljan uzduž pruge niklo još jedno smetlište. Nemarom i nebrigom stanovništva, divljih deponija i smetlišta u Timočkoj Krajini ima sve više i više.

Broj divljih deponija u zaječarskom okrugu kreće se između 50 i 80, a svakodnevno se pojavljuju nove lokacije.

Glas Zaječara je ukazivao na problem smetlišta i divljih deponija oko Vražogrnca, Velikom Izvoru i Lubničkoj reci, o smetlištu na Timoku, smetlištu oko železničke stanice u Vratarnici, oko Grliškog jezera, smetlište kraj Rgotine, smetlištu na putu Zaječar – Bor, pored sela Nikoličevo, o divljoj deponiji na putu Zaječar – Boljevac preko Lubnice i Planinice , kao i smetlištima u Zaječaru u ulici Miloša Obilića, u Resavskoj ulici

Deponije i smetlišta imaju značajan negativan uticaj na životnu sredinu. Neposredno se javlja uticaj na vazduh, podzemne i površinske vode, zemljište…