Reklame

U blizini nadvožnjaka u Miloša Obilića, u neposrednoj brlizini stare strugare Okružnog zatvora, svega par metara od kolovoza nalazi se smetlište. Smeća iz dana u dan ima sve više.

U neposrednoj blizini nadvožnjaka koji se nalazi u ulici Miloša Obilića, jedva par metara od kolovoza nalazi se jedno od mnogobrojnih smetlišta.

Kanal duž uzanog kolskog puta koji vodi ka staroj strugari Okružnog zatvora pun je smeća i šuta, stanje na licu mesta ukazuje da mešani već duže vreme ovde odlažu svoj otpad.

Ovo je samo jedna od mnogobrojnih divljih deponija na teritoriji grada koja predstavlja opasnost po zdravlje i bezbednost ljudi.