Nema više graje na železničkoj stanici u Vratarnici, poslednji voz odavno je primio svoje putnike. Kod stanice je niklo smetlište, a smeće baca ko stigne.

Voz na relaciji Zaječar  – Niš već mesecima ne saobraća, nema više putnika na železničkoj stanici u Vratarnici, sasvim je opustela.

U neposrednoj blizini stanice niklo je smetlište – još jedan dokaz odsustva ekološke svesti.

Smeće, kažu meštani, baca ko stigne, uglavnom u večernjim satima.

Rešenje problema se za sada ne nazire, a meštani su nemoćni da spreče gomilanje smeća kod nekadašnje železničke stanice.

„Nisam video ko baca, ali iz dana u dan smeća je sve više. Baca ko stigne i šta stigne. Sramota.“ – rekao je Dragan, jedan od meštana koje smo zatekli u blizini puta.

Divljih deponija širom zaječarske opštine ima u velikom broju. One predstavljaju ozbiljan bezbedonosni i zdravstveni problem za koji još uvek nije pronađeno odgovarajuće rešenje.

 

Reklame