Foto: http://sandzakpress.net
Reklame

U cilju unapređenja bezbednosti zajednice, pripadnici Policijske uprave u Boru, na teritoriji grada Bora i opština Majdanpek, Kladovo i Negotin, aktivno sprovode aktivnosti na upoznavanju građana sa naredbom i procedurom predaje neregistrovanog oružja.

Prilikom ovih aktivnosti građanima su podeljeni flajeri koji sadrže proceduru predaje neregistrovanog oružja, odgovore na najčešća pitanja građana u vezi načina predaje i posledica predaje, kao i postupanje sa oružjem koje je ostalo nakon smrti vlasnika.

Ovim putem apelujemo na građane koji nisu predali svoje neregistrovano oružje, da imaju priliku da to urade svakog dana do 08. juna, u svim policijskim stanicama, od 07 do 19 časova ili mogu pozvati policijsku stanicu koja će poslati stručna lica koja će oružje preuzeti.

Napominjemo da građani mogu predati svoje oružje, njegove delove i municiju bez davanja ličnih podataka i da im prilikom predaje neće biti izrečena bilo kakva kaznena mera, niti će se postavljati pitanja o poreklu oružja.

Predajom oružja doprinostite većoj bezbednosti građana i zajednice u kojoj živimo. Takođe, smanjujete rizik od nastanka posledica koje držanje neregistrovanog oružja nosi sa sobom.

Reklame