foto: facebook Boško Ničić
Reklame

Komandant Štaba za vanredne situacije i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, najavio je za danas sednicu Štaba za vanredne situacije. Ničić upozorava građane da ne bacaju maske i rukavice pošto predstavljaju opasan medicinski otpad.

Da današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije u Zaječaru, doneće se nove mere.

Ničić kaže da će na osnovu odluka Vlade RS, i republičkog KŠ, gradski ŠVS Zaječar održaće danas svoju sednicu sa sledećim predlogom mera.

– odobriće se rad svim radnjama, navedenim u odluci Vlade RS, samo pod uslovima pod kojima je ranije odobren rad prodavnicama prehrambene robe ( OBAVEZNE dezinfekcione barijere na ulazu u objekat, prodavci i kupci moraju imati maske i rukavice, najviše 1 kupac na 10m2 i rastojanje od minimum 2 metra …). U suprotnom lokalna samouprava će, preko inspekcijskih službi, zabraniti rad objekata.

– zelena pijaca počeće sa radom od četvrtka, 23.04.2020.god. od 06-16 sati, sa tim da prodavcimna tezgama MORAJU biti udaljeni sa robom za dužinu jedne tezge (razmak), da prodavci i kupci moraju nositi zaštitne maske i rukavice i držati jedni od drugih (kao i kupci međusobno) distancu od 2 metra. Otvaraju se samo pijaca u Kursulinoj ulici i naselju “Kraljevica”.

– Zabranjuje se bilo kakva prodaja robe van pijačnih tezgi a posebno roba iz vozila ili izložena na javnim površinama pijace ili oko iste. Takođe se, najstrože, zabranjuje izlaganje ribe na policama ispred radnji na pijaci i izvan nje.

-JKP “Higijena”, koja gazduje pijacama u Zaječaru, se obavezuje da najmanje, dva puta dnevno, pre i posle radnog vremena, obavi dezinfekciju prostora pijaca i tezge rastvorom natrijum hipohlorita.

– Nalaže se JKP “Higijena” da u saradnji sa JKP “Stambeno-Zaječar” najkasnije dva sata nakon zatvaranja pijaca svi kontejneri i korpe za odlaganje otpada budu ispražnjene i dezinfikovane.

– nalaže se svim JKP iz Zaječara da, u saradnju sa operativnim timom ŠVS grada i firmama koje poseduju atomizere za aerosolnu dezinfekciju, još jednom, do 26.04.2020.godine, izvrše kompletnu dezinfekciju površina čitavog grada i svih sela.

– upozoravaju se građani, pošto je primećeno kao masovna pojava, da upotrebljene maske i rukavice ne bacaju po ulicama, parkovima, po jarugama, zelenim površinama, kraj puteva i sl. zato što iste, nakon upotrebe, predstavljaju opasan medicinski otpad. Štab će, u najkraćem vremenskom roku, organizovati javne službe, dobrovoljce i volontere za dobrovoljno, bezbedno, sakupljanje ovog otpada, i njegovo odlaganje, sa detektovanih lokacija.

– formira se posebna ekipa, i obezbeđuju dodatna sredstva iz stalne budžetske rezerve grada, za angažovanje tehnike i ljudstva za gašenje požara na deponiji “Halovo”.

Ničić upozorava građane da smo daleko od „opuštanja“ i da svaka nepažnja može biti loša po sve nas.