foto: zajecar.info

Prema podacima Ministarstva finansija Republike Srbije ukupan iznos zaduženja grada Zaječara na dan 16. decembar  iznosi 59,735,649.24 dinara ili nešto manje od 50%  ukupnog iznosa dugovanja.  Dugovanja škola u Zaječaru na današnji dan iznosi 10,417,913.20 dinara, ili oko 30% ukupnog duga svih škola u Srbiji.

Na dan 16. decembra, dugovanje grada Zaječara iznosi 59,735,649.24 dinara. Ukupan dug 42 gradova i opština na današnji dan iznosi 125,019,929.49 dinara. Kada se dug grada na Timoku oduzme od ukupnog dugovanja svih gradova i opština dolazi se do poražavajućih podataka da dug grada Zaječara učestvuje u ukupnom dugu sa nešto manje od 50%.

Ista situacija je i sa školama na teritoriji grada Zaječara. Od ukupnog duga svih škola u Srbiji koji iznosi 31,382,155.63 dinara, škole u Zaječaru duguju 10,417,913.20 dinara.

Podaci o iznosu dugovanja svakodnevno se ažuriraju i objavljuju na sajtu Ministarstva finansija.