foto: pixabey

Od ponedeljka 4. januara u prostorijama OSR „TIMOK“ na Popovoj plaži počinje prodaja dozvola za rekreativni ribolov.

„Dragi ljubitelji ribolova i dragi članovi od 04.01.2021. godine u prostorijama OSR „TIMOK“ na Popovoj plaži možete kupiti dozvolu za rekreativni ribolov za 2021.g za sve kategorije“.- poručuju oni.

VREDNOST DOZVOLA ZA REKREATIVNI RIBOLOV U 2021. GODINI

Na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 58/2019), utvrđene su vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov, i to:

    • D2 – Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 7.000 dinara.
    • D3 – Za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 3.500 dinara.
    • D4 – Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide sa telesnim oštećenjem od 60% i više, civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 600 dinara.

Radno vreme kluba je od 16 do 20 časova radnim danima.