Reklame

Javno komunalno preduzeće „Timok-održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup objekta putem javne licitacije:

  1. Restoran na hipodromu
  • Početna cena mesečnog zakupa je 40 000,00din. bez PDV-a.
  • Period zakupa je tri godine sa mogućnošću produženja trajanja zakupa najduže do šest godina u skladu sa odlukom o davanju u zakup poslovnih prostorija grada zaječara
  • Podnosioci ponuda su dužni pre licitacije položiti depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun 170-30036087001-76
  • Zakupnina se plaća do 5-og u mesecu za prethodni mesec uslovi oglasa
  • Pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje mesec dana, u skladu sa zakonom
  • Učesnici licitacije su dužni sa sobom poneti podatke i to:
  • Izvod iz apr-a
  • Dokaz o uplati depozita
  • Učesnici na licitaciji mogu biti samo pravna lica koja nemaju nikakva dugovanja prema JKP „Timok-održavanje“ Zaječar

Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 08 -15 časova.
Zakupac će biti ponuđač sa licitiranom višom cenom.licitacioni krug iznosi 5000,00 din. Javna licitacija biće obavljena u prostorijama sportske hale, 08.03.2021.godine u 11 časova. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 430-660 ili lično u prostorijama JKP „Timok-održavanje“ Zaječar.

Izvor: Tempo radio