Vlada Srbije usvojila je danas izmenjenu Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“ kojom se koriguje cena te životne namirnice jer su poskupele sirovine.

„Кada su u pitanju potrošači, povećanje cena neće značajno uticati na njihov standard“, ističe se u saopštenju Vlade, ali nije navedeno koja je maksimalna cena hleba od brašna „T-500“.

Kako je objašnjeno, Vlada je u cilju sprečavanja velikih poremećaja i očuvanja životnog standarda stanovništva ograničila cenu hleba od brašna tog tipa, a imajući u vidu da je sadašnja cena korigovana u skladu sa tržišnim kretanjima, neće biti neophodna intervencija prodajom brašna iz robnih rezervi posle 1. jula 2024. godine.

To znači da će biti raspodeljena samo količina brašna neophodna za jedan mesec.

Vlade je na današnjoj sednici usvojila i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između Beograda i Кaira. Saradnja će se realizovati u oblasti funkcionisanja i razvoja lokalne samouprave, turizma, ekonomske saradnje i upravljanja komunalnim sistemima.

Reklame