U jesen 2016. godine, po nalogu resornog  ministarstva, započeto je unošenje matičnih knjiga u elektronski oblik. Matična služba Zaječar, prilikom obavljanja ovog obimnog posla,  rukovodila se preporukama i uputstvima o istom. Sporan prenos matičnih knjiga koje su se do 1945. vodile na bugarskom jeziku.

Prenos matičnih knjiga u elektronski oblik započeo je 2016. godine. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u cilju prevođenja matičnih knjiga u elektronski oblik, uputila je lokalnim samoupravama instrukciju ( broj 021-02-761/2016-26 od 03.10.2016. ). 

Ovom instrukcijom utvrđene su aktivnosti koje matične službe moraju sprovesti, a Upravnoj inspekciji poveren je posao nadzora nad radom organa u izvršavanju poslova koji su predmet instrukcije.

U periodu do 1918. godine, kao i u periodu od 1940 do 1945. godine, matične knjige naseljenim mestima u pograničnom područiju vodile su se na bugarskom jeziku. 

Knjige su vođene na bugarskom jeziku u Šipikovu, Malom Jasenovcu, Velikom Jasenovcu, Gradskovu i Halovu. Imajući u vidu da su knjige vođene na stranom, bugarskom jeziku, interesovalo nas je na koji način je izvršen prenos ovih knjiga u elektronski format.

Licu ovlašćenom za pristup informacijama od javnog značaja uputili smo zahtev za davanje informacije o tome koji sudski tumač ili tumači za bugarski jezik su bili angažovani za prenos matičnih knjiga u elektronski format. 

Šef odseka za matične poslove Biljana Bubanja obavestila nas je da:

„Gradska uprava grada Zaječara nije angažovala nijednog sudskog veštaka za bugarski jezik, već je prenos matičnih knjiga u elektronski oblik izvršen na osnovu Instrukcije Ministarstva državne uprave i lokalne samopurave broj 021-02-761/2016-26 od 03.10.2016.godine, te u istoj nije navedeno da se za prenos matičnih knjiga u elektronski oblik angažuje sudski veštak.“

U pomenutoj instrukciji Ministarstva državne uprave i lokalne samopurave broj 021-02-761/2016-26 od 03.10.2016.  nema napomena o načinu prenosa, odnosno prevođenja matičnih knjiga u elektronski format sa stranog jezika, te je nejasno kako je ova instrukcija mogla služiti kao smernica za unos ovih knjiga.

Izvor blizak Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave navodi da je veliki broj stranaka imao problema zbog neadekvatnog prenosa ovih knjiga u elektronski format.

Takođe da ovakav unos ostavlja mogućnost za brojne malverzacije sa matičnim knjigama koje su, vrlo je moguće, korišćene kao osnov za protivpravno sticanje državljanstva. 

„Izdavanjem ovako nestručno prevedenih izvoda dolazilo je do velikih nesporazuma, pa je bilo slučajeva da jedno piše na izvodu, drugo u knjizi u elektronskom obliku, a treće u originalu knjige. Sve knjige koje su tako unete u elektronski oblik su čist falsifikat.“ – navodi za portal „Glas Zaječara“ izvor blizak Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. 

Načelniku Gradske uprave Zaječar Slobodanu Videnoviću uputili smo molbu za dostavu izjave vezano za prenos knjiga vođenih na bugarskom jeziku u elektronski format, ali do momenta zaključenja ovog teksta odgovor nismo primili.

Upit o prenosu matičnih knjiga u elektronski oblik Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave uputili smo još krajem prošle godine, u više navrata.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nije postupilo ni po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, i pored dostavljenih molbi i urgencija, te pitanje da li je prenos takozvanih „okupatorskih“ matičnih knjiga izvršen u skladu sa zakonom ili nije.