Reklame

U toku današnjeg dana 6 lica je uhapšeno zbog kršenja Naredbe kojom je ograničena sloboda kretanja u periodu od 20,00 do 05,00 časova izjutra, u Zaječaru.

Prema njima je predloženo izricanje mere, takozvanog, kućnog zatvora u trajanju do 30 dana.

Takođe, u toku današnjeg dana veliki broj lica starosti preko 65 godina je prekršilo Naredbu kojom je takvim licima ograničena sloboda kretanja te je naloženo da se prema njima podnesu krivične prijave a tužilaštvo će razmotriti primenu mera kojima će se tim licima dodatno ograničiti sloboda kretanja, odnosno, izricanje mere zabrane napuštanje stana dok se postupak, pred sudom, ne okonča, s tim da ako se takva mera prekrši sledi zamena ove mere merom pritvora do 30 dana.

Iz navedenih razloga, još jednom, molimo građane da se ponašaju odgovorno i da poštuju sve odluke donete u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 jer će se u suprotnom primenjivati i najteže mere predviđene zakonom.