Grad Zaječar raspisao je javnu nabavku za izradu idejnog rešenja sa hidrološkom studijom za projekat uređenja kanala i jaruga za prikupljanje atmosferskih voda u tom gradu.

Glavna gradska jaruga (deonica od mosta u Vojničkoj ulici do izliva u Crni Timok oko 90m nizvodno od železničkog mosta u Zaječaru) je u svom najuzvodnijem i najnizvodnijem delu neuređena, sa dosta smeća u koritu, urasla u obilno rastinje i značajno smanjenog proticajnog kapaciteta. Jaruga na više mesta nije pristupačna tj. prostire se ispod temelja javnih i privatnih objekata većih gabarita i ispod gradskih saobraćajnica, što na tim delovima, osim ispiranja, praktično onemogućuje bilo kakvu intevenciju u analu.

Rok za podnošenje ponuda je 24. novembar 2020. godine. Više detalja pogledajte OVDE<

Izvor: eKapija