Reklame

Putem aplikacije „Prijavi problem“ građani su prijavili da se na Starom groblju nalazi otvoreni šaht koja predstavlja opasnost za sve one koji dolaze da odaju poštu svojim bližnjima.

 

Na starom zaječarskom groblju, tačnije kod Francuskog groblja nalazi se otvoreni šaht koji predstvlja opasnost za sve koji dolaze da odaju poštu svojim bližnjima –  ovaj problem naš sugrađanin prijavio je putem aplikacije „Prijavi problem“.

Šaht, prema navodima našeg čitaoca, šaht je već nekoliko godina otvoren, što znači da problem već duže čeka na rešenje.

Na osnovu prijave našeg sugrađanina prosledili smo obaveštenje JKP „Higijena“ i očekujemo reakciju sa njihove strane.