U Zaječaru će za vikend biti organizovani preventivni pregledi. U nedelju, 16. juna, od 8 do 17 sati, biće obavljeni pregledi dece predškolskog i školskog uzrasta, u Službi za zdravstvenu zaštitu dece u Domu zdravlja.

Za odrasle je u istom terminu organizovano merenje krvnog pritiska, provera krvne slike, glikemije, tumor markera CA CA19.9 AFP, dermatološki pregled mladeža, ultrazvucni pregled abdomena i male karlice. Pacijenti kod kojih bude uočeno patološko stanje biće upuceni na dalju diagnostiku i lečenje.

Potrebno je da se zainteresovani građani prvo jave sa zdravstvenom knjižicom ili nekim ličnim dokumentom, bez prethodnog zakazivanja, lekarima Službe opšte medicine u Domu zdravlja. Odatle će nakon pregleda biti upućivani u laboratoriju, zatim u Dermatološku sluzbu kao i u Službu Radiologije ZC Zaječar, gde će biti obavljen ultrazvučni pregled.

Roditelji dece predškolskog i školskog uzrasta takođe će bez prethodnog zakazivanja svoju decu dovoditi u Službu za zdravstvenu zaštitu dece, koja se nalazi u prizemlju Doma zdravlja.

Izvor: Zamedia

Reklame