Reklame

Letnje računanje vremena prestalo je noćas u Srbiji, kao i drugde u Evropi, te je časovnike u 03.00 sata trebalo pomeriti za jedan čas unazad, na 02.00.

U Srbiji je letnje računanje vremena uvedeno 27. marta 1983, u skladu s odlukom Evropske unije, pre svega radi očekivane ekonomske koristi – boljeg funkcionisanja jedinstvenog tržišta, transporta i komunikacija, industrije.

EU je, međutim, odlučila da zbog izostanka veće koristi od toga, 2021. godine odustane od pomeranje satova dvaput godišnje, prepuštajući članicama da li će tada za stalno ostati na „letnjem“ ili uobičajenom – „zimskom“ računanju vremena.

Ta direktiva EU ne znači „automatsko ukidanje letnjeg računanja vremena“ u EU, ni uvođenje „jedinstvenog vremena“ u Evropi, već okončava praksu usklađivanja pomeranja sata na nivou EU, a članicama omogućava da odaberu vlastiti način računanja vremena.

Tako bi poslednje zajedničko pomeranje sata u EU trebalo da bude 28. marta 2021. godine.

Izvor: N1