U daljini se vidi dim sa deponije, foto: Glas Zaječara
Reklame

Pčelari od danas pa sve do 31. maja ove godine mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje od 800 dinara po košnici, navodi se na sajtu Miniistarstvu poljoprivrede.

Zahtevi s podnose preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja, ali i elektronskim putem.

Pčelari koji imaju registrovan elektronski potpis, ceo proces će obaviti unošenjem traženih podataka u aplikaciju i elektronskim podnošenjem zahteva. Oni koji nemaju registrovan elektronski potpis, ističe se na sajtu Ministarstva, moći će da nakon unošenja traženih podataka, generišu obrazac za podnošenje zahteva koji će na sebi imati bar kod, koji je neophodno odštampati, svojeručno potpisati, ili overiti, a potom ga poslati preporučenom poštom.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica pčela.

To u praksi znači da svi pčelari koji imaju manje od 20 obeleženih i registrovanih košnica pčela ne ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na podsticaj po košnici pčela, dok oni koji imaju preko 1.000 košnica i podnose zahtev za ostvarivanje prava na ovaj podsticaj, neće po automatizmu biti odbijeni zbog prekoračenja propisanog broja košnica, već će im se priznati podsticaji za 1.000 košnica pčela.

Izvor: Danas

Reklame