Stotinak radnika Zaječarskog Žitoprometa strahuje da će izgubiti posao. Razlog za njihov opravdani strah leži u tome da su  prodavnice Žitoprometa zatvorene i da je utorak 23.april poslednji dan kada će biti isporuke žitoprometovog hleba posle čega se staje sa proizvodnjom.

Posle zatvaranja prodavnica ostali su bez objašnjenja kakva je njihova budućnost u firmi. Iz uprave im je rečeno da budu strpljivi i čekaju. Dani prolaze a radnici i dalje ne znaju svoj status.

Radnicima  maloprodaje je u martu javljeno da se radnje u maloprodaji zatvaraju, da bi ubrzo posle nekoliko sati javljeno da se zatvaranje radnji odlaže. Sledeće obaveštenje radnici su dobili 2.aprila  da se radnje ipak zatvaraju i u roku od nekoliko dana su zatvorene.

Prodavnice su prodate bez saglasnosti prodavaca i akcionara firme. Imovina je već otuđena a nijedan radnik nije obavešten o tome.

Dok su neki od radnika bili  na odmorima i bolovanjima, predstavnici nove firme Don Don, pozvali su na intervju radnike pekare, sa pitanjem da li su voljni da budu preraspoređeni na drugim radnim mestima  za koje bude bilo potrebe, dok radnici maloprodaje nisu povani na razgovor,  nego im je u petak 19.aprila rečeno da sede kod kuće i da će biti blagovremeno obavešteni.

Kako nam je rečeno direktor Dragan Nikolić je u međuvremenu poslao obaveštenje svojim kupcima da je 23.april poslednji dan kada će biti isporuka žitoprometovog hleba i da se staje sa proizvodnjom.

Radnici nisu još uvek dobili platne liste za mart mesec koje su trebali da dobiju do 5.aprila. Danas su pokušali da obave razgovor sa direktorom ali im je rečeno da direktor nije u firmi i da je morao na hitan sastanak u Beogradu.

Radnici Žitoprometa su u maju 2018.godine tužili firmu zbog neisplaćenih zarada i naplatili svoja dugovanja preko suda, dok je 18.marta ove godine podneta nova tužba zbog neisplaćenih zarada i ne dobijanja platnih listi.

Kakva će biti  budućnost radnika maloprodaje Žitoprometa i da li će završiti „na ulici“, pitanje je za nove vlasnike firme.