Foto: Glas Zaječara 12.jul

Medicinski otpad nađen na autobuskom stajalištu pored Zdravstvenog centra u Zaječaru u jednoj od kanti još uvek nije uklonjen. Kominalna policija obezbedila otpad. Tužilastvo i inspekcija obavešteni.

Više desetina epruveta sa uzorcima krvi koje je pronašla ekipa portala Glas Zaječara u sredu 10. jula u večernjim satima, još uvek nisu uklonjene.

Komunalna policija u Zaječaru reagovala je po pozivu naše redakcije i obezbedila mesto gde je pronađen opasan medicinski otpad u sredu 10. jula, ali sutradan medicinski otpad još uvek se nalazio u kanti za smeće, i nije uklonjen.

Poslali smo upit PU Zaječar dokle se stiglo u istrazi i ko je nepropisno ostavio opasan medicinski otpad, PU Zaječar je odgovorila kratko:

„Komunalna policija prijavila je Policijskoj upravi u Zaječaru da je postupala u vezi sa pronalaskom i obezbeđenjem ovog otpada.

Policija je obavestila nadležno tužilaštvo i nadležnu inspekciju“.

 

Otišli smo na lice mesta i zatekli kante za smeće obeležene trakama Komunalne policije, ali epruvete se još uvek nalaze na mestu gde smo ih i zatekli.

Podsećamo, direktor Zdravstvenog centra Zaječar, Dr Miroslav Stojanović, tim povodom za portal „Glas Zaječara“ dao je sledeću izjavu:

„Pronađene epruvete nisu iz Zdravstvenog centra u Zaječaru. Naše epruvete imaju bar kodove, a na ovim epruvetama je rukom pisano.“

Odlaganje medicinskog otpada regulisano je Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom. Prema ovom pravilniku  materijal koji sadrži ljudsku krv i telesne tečnosti spada u opasan medicinski otpad. Otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima tretira se insineracijom u postrojenjima namenjenim za termički tretman komunalnog otpada ili se kontrolisano odlaže na deponiju u skladu sa posebnim propisima.

Kako su se epruvete našle u kanti za smeće na autobuskom stajalištu, za sada nije poznato.

Takođe, nije poznato da li su u pitanju epruvete sadrže ljudsku krv, ili su upitanju epruvete sa krvlju životinjskog porekla, i zašto skoro dva dana od momenta nalaženja iste nisu uklonjene.