Reklame

Na autobuskom stajalištu pored Zdravstvenog centra u Zaječaru u jednoj od kanti za smeće pronađen je nepropisno odložen medicinski otpad. Reč je o više desetina epruveta sa uzorcima krvi. Kako su se epruvete našle u kanti za smeće na autobuskom stajalištu, za sada nije poznato.

Nešto posle 21 čas u neposrednoj blizini Zdravstvenog centra u Zaječaru pronađen je nepropisno odložen opasan medicinski otpad.

Odlaganje medicinskog otpada regulisano je Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom.

Prema ovom pravilniku  materijal koji sadrži ljudsku krv i telesne tečnosti spada u opasan medicinski otpad.

 

Otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima tretira se insineracijom u postrojenjima namenjenim za termički tretman komunalnog otpada ili se kontrolisano odlaže na deponiju u skladu sa posebnim propisima.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa direktorom Zdravstvenog centra u Zaječaru, doktorom Miroslavom Stojanovićem, ali do momenta zaključenja ovog teksta u tome nismo uspeli.

Kako su se epruvete našle u kanti za smeće na autobuskom stajalištu, za sada nije poznato.

Takođe, nije poznato da li su u pitanju epruvete koje pripadaju Zdravstvenom centru u Zaječaru i da li epruvete sadrže ljudsku krv, ili su upitanju epruvete sa krvlju životinjskog porekla.

Foto: Glas Zaječara