foto: zajecar.info

Slađana Karan, sekretar Gradske izborne komisije je samostalno donela odluku, protivno odluci Republičke izborne komisije o organizaciji i sprovođenju obuke instruktora za rad u stalnom sastavu biračkih odbora, kazao je član izborne komisije Predrag Stanković. Slađana Karan potvrdila da je ona samostalno donela odluku o izboru budućih instruktora.

Foto: Screen shot Facebook

Prema rečima Predraga Stankovića, člana izborne komisije Slađana Karan, sekretar Gradske izborne komisije je samostalno donela odluku, protivno odluci Republičke izborne komisije o organizaciji i sprovođenju obuke instruktora za rad u stalnom sastavu biračkih odbora.

„Ta Odluka predviđa da kandidate predlažu opštinske i gradske izborne komisije, u konkretnom slučaju to je trebala da uradi Gradska izborna komisija grada Zaječara, dakle da predloži, imenuje članove za instruktažu za radno telo u Republičkoj izbornoj komisiji. Članovi su trebalo da budu izabrani između članova i zamenika članova Gradske izborne komisije, iz redova zaposlenih iz Gradske uprave grada. Ona je samostalno donela odluku koju je trebalo da donese Gradska izborna komisija, pravdajući to kratkim rokovima, iako nigde u samoj Odluci organizacije i sprovođenja obuke to nije navedeno“.– kaže Stanković.

Kako Stanković tvrdi, ona je zaobišla GIK i samostalno odlučila da na tu instruktažu uputi Nenada Dinulovića koji je zaposlen u GU Zaječar, Elenu Petrović pomoćnicu gradonačelnika, Marka Đuričića, zamenika sekretara Skupštine i Anu Ničić, ćerku gradonačelnika Zaječara, koja je jedina član Gradske izborne komisije.

„Oni jesu mogli da idu na obuku i to nije sporno, osim Elena Petrović koja nije mogla da ide na obuku pošto je ona postavljeno lice, pomoćnik gradonačelnika, tj nije u radnom odnosu GU Zaječar, i mi smo morali kao članovi Gradske izborne komisije da ih predložimo. GIK se uopšte nije sastao po tom pitanju, a interesantno je da danas kada je bila sednica GIK-a, gospođa Karan nije kao sekretar uopšte, ni pod tačkom razno, uputila članove komisije da je izvršen izbor, dok ja nisam postavio pitanje o tome.“ ističe Stanković.

Ta četiri lica bi, kada se budu sprovodili izbori, trebalo da drže instruktažu članovima biračkih odbora i da ih upoznaju sa izbornim procesom. Obično se instruktaža drži u sali Skupštine grada Zaječara, zaključio je Stanković.

Nenad Dinulović, je potvrdio za portal Glas Zaječara, da je bio na instruktaži, ali da ne zna kako je izabran za instruktora, i kazao nam je da za to kontaktiramo Slađanu Karan.

To smo i učinili i Slađana Karan, inače sekretar Gradske izborne komisije, potvrdila nam je u telefonskom razgovoru da je elektronsku poštu iz Republičke izborne komisije pročitala kasno i da nije bilo vremena da se sazove sednica GIK-a na kojoj bi se izabrali  kandidati koji bi bili poslati na instruktažu.

Foto: Zajecar.info

„Ovo je tehnička stvar. Izabrala sam najkvalitetnije ljude, jer je bitno da obuku vrše ljudi koji poznaju materiju, a oni su instruktažu završili sa najboljim ocenama.“ kazala je Slađana Karan.

Čak i da ovo jeste samo tehnička stvar, upitno je da li je i na koji način gospođa Karan kvalifikovana da sama ocenjuje kvalitet ljudi koje će poslati na instruktažu. Čak i da jeste kvalifikovana za tako nešto, Zakon je jasan, kao i Odluka o organizaciji i sprovođenju obuka instruktora za rad u stalnom sastavu biračkih odbora. U ovoj odluci, pod tačkom 4 doslovce piše:

Kandidate za instruktore Radnom telu predlažu opštinske i gradske izborne komisije, odnosno izborne komisije gradskih opština grada Beograda i Ministarstvo spoljnih poslova.

U ovoj tački se dalje kaže:

„Ako neka izborna komisija, ili Ministarstvo spoljnih poslova ne dostavi svoj predlog kandidata za instruktore, republička izborna komisija će odrediti kandidate u skladu sa kriterijumom iz člana 5 ove odluke.“

Iako smo od sekretara gradske izborne komisije čuli da je stvar tehničke prirode, ne može a da se ne zaključi da je jasno i namerno prekršena Odluka, a samim tim i član 34 Zakona o izboru narodnih poslanika Republike Srbije (u skladu sa kojim je i doneta ova Odluka), što nas navodi na sumnju da će i sami izbori biti sprovedeni na način koji odgovara onima koji su trenutno na vlasti, a ne u skladu sa Zakonima ove zemlje.

Reklame