foto: zajecar.info

Javno komunalno-stambeno preduzeće „Zaječar“-Zaječar za DAN DRŽAVNOSTI 15. I 16. FEBRUARA 2019.godine, za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektrounstalacijama, vodovodu i kanalizaciji i uslugama grejanja u zgradama.

Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javno komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ u Zaječaru.