Foto: Glas Zaječara Vice Lalić
Reklame

Javno komunalno preduzeće „Timok održavanje“ poslovnu 2020. godinu završilo je sa pozitivnim finansijskim rezultatom – dobitkom u iznosu od 1.137.080 dinara.

„Poslovna 2020. godina je zatvorena, a završni račun preduzeća pokazuje da je u prošloj godini mnogo posla završeno, a ostvaren i pozitivan finansijski rezultat u iznosu od oko 2.383.637 dinara, kojim je pokriven deo negativnog finansijskog rezultata iz ranijih godina u iznosu od 863.320 dinara. Kada se to oduzme, ostaje čista dobit u iznosu od 1.137.080 dinara“, istakao je pomoćnik direktora JKP „Timok održavanje“ Vice Lalić.

Dobitak u 2020. godini je, prema Lalićevim rečima, ostvaren zahvaljujući pre svega, domaćinskom poslovanju. Značajna finansijska sredstva uložena su u sredstva za rad, a podignut je nivo kvaliteta i kvantiteta usluga.

„Mnogo posla smo uspeli da završimo tokom 2020. godine. Prihode smo ostvarili od pružanja usluga održavanja javnih zelenih površina, javne rasvete kako u selima, tako i u gradu, održavanjem sportskih objekata. Međutim, aktuelna situacija vezana za korona virus, u protekloj godini nas je omela u obavljanju nekih aktivnosti, a jedna od njih je izdavanje bine u zakup, jer manifestacija nije ni bilo“, rekao je Lalić i sumirao:

„Pored održavanja samih zelenih površina u sklopu radne jedinice „Zelenilo“, uređeno je 59 kilometara putnih pravaca, blizu 7,5 kilometara jaruga, zasađeno je 68.848 komada sezonskog cveća, 413 komada sadnica ukrasnog šiblja i 200 komada drvenastih sadnica“.

JKP „Timok održavanje“ je tokom 2020. godine intervenisalno na 3.304 sijalična mesta, kako u gradu, tako u selima.

„Osim radova na javnom održavanju, tokom 2020. godine, izvođeni su i radovi na izgradnji potpuno novih trasa i instalacija javne rasvete na više lokacija u gradu. U delu ulice 14. srpske udarne brigade, koji nije bio osvetljen, u dužini od 250 metara, urađena je potpuno nova instalacija javne rasvete. Na ovoj trasi, postavljeno je devet LED svetiljki na nove čelične stubove. Takođe, u Čupićevoj ulici, od raskrsnice „Dva brata“ do pružnog prelaza „Silos“ izgrađeno je novo LED osvetljenje. Na dužini od 520 metara ugrađeno je 16 novih stubova i LED svetiljki, sa kompletnim napajanjem i komandnom opremom. Osim ovih radova, urađeno je novo LED osvetljenje na terenima za male sportove i dečijim igralištima na „Popovoj plaži“, u naselju „Vlačić“, u selu Lubnica i na „Izvorskom putu“. Na terenu u za male sportove u Zvezadnu i terenu za mini pič u Grljanu, izvršena je rekonstrukcija i dorada postojećeg osvetljenja“, rekao je Lalić sumirajući proteklu godinu.

Tokom 2020. godine, u cilju prevazilaženja problema nedostatka i zastarelosti opreme sa kojim raspolaže ovo preduzeće, kupljen je i jedan kamion putarac u iznosu od oko 4 miliona i 200 hiljada dinara.

Kako napominju u Javnom komunalnom preduzeću „Timok održavanje“, 2020. godina je bila veoma zahtevna i izazovna godina, ali se, prema rečima nadležnih u tom preduzeću, uspelo u postizanju ciljeva – očuvanje stabilnosti i ostvarivanje pozitivnog finansijskog rezultata.

Izvor: Timok održavanje