Popis 2022. / Izvor: popis2022.stat.gov.rs
Reklame

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova biće sproveden od 1. do 31. oktobra 2022. U prikupljanju statističkih podataka učestvovaće oko 15000 popisivača.

 

U oktobru ove godine u Srbiji će biti sproveden popis stanonvištva, domaćinstava i stanova. Prikupljanje vitalnih statističkih podataka na terenu će vršiti oko 15000 popisivača.

Javni poziv za prijavu kandidata za popisivače ostovren je do 5. avgusta u 20 časova, a kandidati se mogu prijaviti podnošenjem elektronske prijave putem sledećeg linka:

POPIS 2022. – PRIJAVA KANDIDATA

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su: da je državljanik-ka Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji zemlje, da u u momentu podnošenja prijave ima navršenih 18 godina, stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje, kao i da lice nije osuđivano.

Rang lista prijavljenih kandidata biće objavljena 10. avgusta u 16 časova na sajtovima zavoda za statistiku.

Reklame