foto: pixabey

O Nacrtu Odluke o budžetu grada Zaječara za 2021. godinu otvorena je javna rasprava 24. novembra i trajaće do 8. decembra. Pozivaju se svi zainteresovani građani da daju predloge, mišljenja i sugestije.

Otvorena je javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu grada Zaječara za 2021. godinu i pozivaju se svi zainteresovani građani da daju predloge, mišljenja, sugestije o Nacrtu Odluke o budžetu grada Zaječara za 2021. godinu i to u elektronskom obliku na adresu valentina.djuricic@zajecar.info i gabriela.begic@zajecar.info u pisanom obliku na Uslužni centar Gradske uprave grada Zaječara u periodu od 24.11.2020. godine do 08.12.2020. godine.

Po okončanju javne rasprave Odeljenje za finansije sačiniće izveštaj o sprovedenoj raspravi.

Reklame