Reklame

Prekjuče je raspisana javna nabavka čiji je predmet nabavka goriva za potrebe voznog parka Gradske uprave u Zaječaru. Za potrebe voznog parka u 2019. pribavlja se 35000 litara goriva!

Gradska uprava Zaječar raspisala je 5. decembra javnu nabavku čiji je predmet nabavka goriva za potrebe voznog parka zaječarske Gradske uprave.

Javnim pozivom predviđena je nabavka 35.000 litara goriva, od čega 15000 litara bezolovnog benzina sa 95 oktana i 20000 litara dizela sa aditivima.

Članom 11. Ugovora koji će biti zaključen sa ponuđačem koji bude dao najbolju ponudu predviđeno je da se Ugovor o nabavci zaključuje na period trajanja od 12 meseci, ili do realizacije ugovorenih sredstava.

Ovo praktično znači da bi količina utrošenog goriva u toku 2019. godine mogla biti i veća od početno predviđenih       35 000 litara ukoliko se ista utroši pre kraja kalendarske godine. U tom slučaju bio bi raspisan novi, dopunski, javni poziv.

Praksa dopunskog raspisivanja javnih poziva za potrebe snabdevanja voznih parkova gorivom nije novina.

Primer nalazimo u komšiluku, u Gradskoj upravi Bor, koja je krajem oktobra raspisala poziv za nabavku 4900 litara goriva koji će biti utrošeni do kraja decembra 2018.

Nabavka pogonskog goriva u Boru

Uvidom u informator o radu Gradske uprave Zaječar utvrdili smo da je ista u svom voznom parku na dan 23.11.2018. godine imala 22 registrovana vozila.

Neka od vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave ustupljena su na korišćenje drugim ustanovama, kao što je slučaj sa putničkim vozilima ustupljenim Centru za socijalni rad, JKP „Higijena“, JKP „Timok održavanje“, ali i mini-busevima ustupljenim rukometnom i fudbalskom klubu.

Nabavku goriva za ova vozila, logično, vrše ustanove kojima je ustupljeno vozilo na korišćenje.

Neka od vozila nisu u voznom stanju, a za neka poput mini buseva naznačenih rednim brojevima 28. i 29. ne postoji opis u kom su stanju, gde se nalaze i ko ih trenutno duži.

Prostom računicom dolazimo do zaključka da će, osim ukoliko se veličina voznog parka u 2019. godini ne promeni, svako od 22 registrovana putnička vozila Gradske uprave Zaječar utrošiti 1590 litara goriva.

Da li je Gradskoj upravi Zaječar zaista neophodan ovoliki vozni park, čemu služe skuteri koji se nalaze u voznom parku i gde se trenutno nalaze dva mini busa navedena pod rednim brojevima 28. i 29. – pitanja su koja čekaju odgovor.

 

 

 

Reklame