foto: zajecar.info
Reklame

Grad Zaječar je za sport budžetom za 2020. godinu predvideo 80 miliona dinara, a sredstva su namenjena podršci lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Za Racionalno i namensko korišćenje sprotskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik grad Zaječar i sportskih objekata u svojini grada Zaječara kroz odobravanje njihovih korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta – 10.000.000,00 dinara.

Za unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko – zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje – 5.000.000,00 dinara, dok je za podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa inavliditetom – 1.600.000,00 dinara.

Za fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.) – 5.000.000,00 dinara.

Za delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji grada Zaječara koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave – 45.400.000,00 dinara, dok je za učešće sportskih organizacija sa teritorije grada Zaječara u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima – 10.000.000,00 dinara.

Za pomoć organizacijama (programi koji nisu mogli biti podneti u adekvatnom roku) – 2.000.000,00 dinara, a za nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos
razvoju sporta predviđeno je 1.000.000,00 dinara.