Reklame

Merna stanica Agencije za zaštitu životine sredine detektovala je danas u 18 časova povećanje stepena zagađenja vazduha. Povećan je nivo ugljen monoksida u vazduhu, i vazduh je okarakterisan kao jako zagađen.

Danas je stanica Agencije za zaštitu životine sredine detektovala je povećan nivo ugljen monoksida u vazduhu. U Zaječaru je vazduh jako zagađen.

Za razliku od ponedeljka i nekoliko dana ranije kada je vazduh okarakterisan kao zagađen, danas je vazduh u Zaječaru prešao u kategoriju JAKO ZAGAĐEN u 18 časova.

Imajući u vidu da se situacija neće bitno menjati u narednim danima, generalna preporuka je da osobe koje imaju hronične tegobe izbegavaju izlazak u kasnim popodnevnim časovima, odnosno boravak na otvorenom, osim u slučaju krajnje nužde.

Ista preporuka važi i za decu, kao i za trudnice.

Portal Glas Zaječara redovno će vas izveštavati o kvalitetu vazduha u gradu na Timoku.