Foto: Tehnička škola

U oviru akreditacije ustanove u nacionalnom pozivu za Erazmus+ projekte 2022. godine, Tehničkoj školi je odobrena realizacija praktične nastave za 15 učenika.

Projekat obuhvata više faza, kao što su sam odabir i priprema učenika, realizacija mobilnosti (obavljanje stručne prakse u Portugaliji) i aktivnosti vezane za širenje rezultata.

U periodu od 9. do 23. januara učenici Tehničke škole u pratnji troje nastavnika pohađali su stručnu praksu u oblastima IT, računarski hardver, mehatronika, elektronika na vozilima i saobraćaj.

Praksa se održavala u kompanijama na teritoriji grada Brage. U sklopu ovog Erazmus+ projekta učenici su imali i turističke obilaske Porta i Lisabona.

Reklame