Deo trase gasovoda "Turski tok" kod Grlišta

Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša u saradnji sa Narodnim muzejem iz Zaječara trenutno vrši zaštitna arheološka ispitivanja na lokalitetima duž trase kojom će proći „Turski tok“. Potrebni su radnici za rad na arhološkom lokalitetu u Grlištu.

Na prvom delu trase kojom će proći gasovod „Turski tok“ trenutno se, u skladu sa zakonom, sprovode zaštitna arheološka ispitivanja.

Arheološka ispitivanja u okolini Zaječara vrši niški Zavod za zaštitu spomenika kulture, u saradnji sa Narodnim muzejem „Zaječar“.

Na osnovu istraživanja sprovedenih u prethodnom periodu utvrđeno je da postoji potreba za sprovođenjem zaštitih arheoloških ispitivanja na ovom područiju, a tokom do sada sprovedenih radova pronađeni su fragmenti keramičih posuda i materijal koji datira iz bronzanog doba u podruiju arheološkog nalazišta u Grlištu. Pronađen je i materijal koji datira iz drugih perioda.

Direktorka Narodnog muzeja u Zaječaru dr Maja Živić za portal „Glas Zaječara“ potvrdila je da su u toku zaštitna arheološka ispitivanja koja se sprovode u skladu sa zakonom, kao i da će pronađeni materijal, u skladu sa važećim propisima, biti ustupljen zaječarskom Narodnom muzeju.

„Zaštitna arheološka ispitivanja su u toku i u narednom periodu odvijaće se na deonici kojom prolazi gasovod Turski tok. Kolege iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture rukovode radovima. Pronađeni su do sada fragmenti keramičkih posuda, i drugi materijal koji datira iz bronzanog doba.“ – izjavila je dr Maja Živić, direktorka Narodnog muzeja „Zaječar“.

 

Zbog obima radova potrebni su i lica za rad na arheološkom nalazištu u Grlištu. Sve informacije o radu na arhološkom lokalitetu u Grlištu zainteresovani mogu dobiti radnim danima do 14,30 časova pozivom na brojeve telefona: 019 443 – 066 i 060 467 0 111.