Foto: za.os.jt.rs

Dana 29.12.2022. godine, oko 01:00 časova, kod sela Vratarnica, grad Zaječar, na pruzi Prahovo-Niš došlo je do iskliznuća iz šina prve cisterne-vagona u kojoj se prevozila opasna materija fosforna kiselina.

U kompoziciji je bilo 12 cisterni.

Uviđajem lica mesta utvrđeno je sledeće činjenično stanje: nije došlo do povređivanja lica, niti do curenja opasnih materija u okolinu.

Kako je došlo do iskliznuća cisterne sa pruge, da li je ta deonica pruge uopšte bezbedna za prevoz putnika i robe (pa i takvih materija), na koji način se održava pruga, da li je takvim postupanjem moglo da dođe do ekološkog incidenta većih razmera, pitanja su na koje se može odgovoriti nakon sprovođenja odgovarajućeg postupka koji će uslediti.

Reklame