Reklame

Kako bi grad Bor mogao da uspostavi i pokrene javni budžetski portal švajcarski program „Reforma poreza na imovinu“ donirao je IT opremu ukupne vrednosti oko 200.000 dinara. Uspostavljanjem javnog budžetskog portala biće omogućeno transparentno praćenje mesečnog trošenja novca iz budžeta opštine.

„Smatramo da je transparentnost u trošenju budžetskih sredstava važan preduslov da građani bolje razumeju na koji način tačno njihovi gradovi i opštine funkcionišu, šta su njihove nadležnosti i na šta se novac troši. Ako se bolje razume kako se opštinski novac troši, onda građani mogu da traže i da budu konsultovani o tome, kao i da oni sami učestvuju o donošenju nekih odluka. Na kraju, građani plaćaju porez pa samim tim i pune taj budžet“, rekla je Nataša Čorbić, stručnjak na švajcarskom programu „Reforma poreza na imovinu“.

Osim IT opreme zaposleni u odeljenju za budžet i finansije proći će i obuku za predstavljanje načina i prednosti korišćenja javnog budžetskog portala.