Gitarijada, foto: Printscreen/Facebook
Reklame

Štab za vanredne situacije grada Zaječara je na sednici održanoj 07.09.2021. godine, doneo je Zaključak o organizovanju Zaječarske Gitarijade.

 

Komandant Štaba za vanredne situacije grada Zaječara Boško Ničić saopštio je da je Štab za vanredne situacije grada Zaječara na danas održanoj sednici doneo Zaključak o organizovanju 54. Zaječarske Gitarijade.

Zaključak o organizovanju Zaječarske Gitarijade prenosimo u celosti.

​I . DOZVOLjAVA SE organizovanje ,,54. Zaječarske Gitarijade,, u periodu od 17.09.2021.g. do 18.09.2021.godine, od 20,00-01,00 sat, na prostoru Kraljevice namenjenom za održavanje ove tradicionalne manifestacije.
​Ulaz na ,,Zaječarsku gitarijadu,, kao i rad, posluživanje gostiju hranom i pićem, i izveštavanje predstavnika medija, biće omogućeno samo onima koji su primili najmanje dve doze vakcine ( a od prijema druge doze je prošlo minimum 14 dana), imaju potvrdu o preležanoj covid-19 infekciji ili PCR test koji nije stariji od 48 sati.

Provera će se vršiti na ulaznim kapijama a zbog izbegavanja gužvi organizator je dužan da otvori minimum šest (6) ulaznih kapija na kojima mora dežurati najmanje jedan komunalni milicioner, jedan pripadnik policije, jedan pripadnik inspekcijskih službi kao i dva pripadnika redarske službe.
Pripadnici milicije i policije, koji su ovlašćena službena lica, moraju proveravati matične brojeve na sertifikatima o imunizaciji i potvrdama o preležanoj kovid infekciji i PCR i Ag testovima sa ličnim kartama (ili bilo kojim dokumentom koji ima sliku i JMBG), da bi se onemogućila zloupotreba tuđih potvrda i sertifikata.

Lica mlađa od 15 godina nisu dužna da imaju navedene potvrde i sertifikate dok će ostalim licima, koji su imali mogućnost vakcinacije, isti biti neophodni za ulazak na prostor održavanja ,,Gotarijade,,.
​Brzo antigensko (Ag) testiranje biće omogućeno svim zainteresovanim licima u neposrednoj blizini od mesta održavanja ,,Zaječarske gitarijade,, i rezultati istog cekaće se otprilike 30-45 minuta.
Antigensko testiranje vršiće, komercijalno, Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, po cenama koje ova ustanova odredi.

​Nalaže se JKP „Timok održavanje“ Zaječar, da uredi prostor na kome se održava ,,Zaječarska gitarijada,, te da na istom montira binu ukoliko Organizacioni odbor ,,Gitarijade,, ne donese drugaciju odluku.
​Izvođenje muzičkog programa, prodaja robe i pružanja usluga na ,, 54. Zaječarskoj gitarijadi,, dozvoljeno je do 01,00 čas posle ponoći (shodno odluci Republičkog Kriznog štaba).
​Nalaže se Organizacionom odboru ,,54. Zaječarske gitarijade,, , da se stara da javna licitacija radi izdavanja u zakup zemljišta bude održana najkasnije 48 sati pre vremena određenog za postavljanje tezgi za prodaju hrane i pića.

​Pravna lica i preduzetnici, kao i sva lica koja vrše prodaju hrane i pića na ,,54. Zaječarskoj gitarijadi,, dužni su da u odnosu na zaposlene i korisnike usluga primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno da su vakcinisani, imaju potvrdu o preležanoj kovid infekciji ili PCR ili Ag test (ne stariji od 48 sati), održavanje fizičke distance i obavezno nošenje zaštitne maske prilikom prodaje prehrambenih proizvoda kao i dezinfekciju svih uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku.
​Organizator ,,54. Zaječarske gitarijade,, je dužan da sa svim prodavcima i zakupcima tezgi zaključi ugovore.

Ugovorima mora biti definisane i obaveze zakupaca i prodavaca koje se odnose na primenu mera koje se odnose na sprečavanje zarazne bolesti Kovid 19, odnosno obaveza prodavaca da imaju kod sebe potvrdu o vakcinaciji, preležanoj Kovid 19 infekciji ili važeći brzi antigenski test ili PCR test (ne stariji od 48 sati) izdat od nadležnih zdravstvenih službi (Zdravstvenog centra Zaječar ili ZZJZ „Timok“ Zaječar ili ZZJZ iz kraja iz koga dolaze) kao i pravo organizatora da zakupcima koji se ne pridržavaju propisanih mera naloži momentalno uklanjanje tezgi, bez prava povraćaja novca koji su platili na ime zakupa, ukoliko krše ugovorene obaveze.
​Pravnim licima i preduzetnicima i fizičkim licima koja bez dozvole i potpisanog ugovora vrše prodaju robe ili pružaju usluge, ili ne postupe po nalogu za uklanjanje sa prostora gde se održva Zaječarska gitarijada, nakon utvrđenog kršenja propisanih mera, kao i osoba koje ne ispunjavaju propisane uslove iz ovog zaključka, podneće se krivična prijava na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

​Štab za vanredne situacije grada Zaječara obezbediće sve vreme dežurstvo komunalne milicije, sanitarne inspekcije kao i pripadnika PU Zaječar, a radi asistencije pri održavanju 54. Zaječarske gitarijade.
​Na 54. Zaječarskoj Gitarijadi obavezno je prisustvo sanitarnog inspektora, komunalne milicije i policije koji će vršiti kontrolu primene mera.