Pojedini mediji preneli su vest da je nezaposlenost u Zaječaru smanjena za 20 procenata. Tragom ove vesi zatražili smo zvanične podatke od Nacionalne službe za zapošljavanje u Zaječaru i dobili odgovor koji upućuje na zaključak da smanjenje zaposlenosti nije nužno posledica zaposlenja.

 

Prema zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Zaječaru na dan 31. oktobra 2019. godine na evidenciji NSZ-a filijale Zaječar nalazilo se 4.751 lica, dok je godinu dana ranije (2018) na evidenciji bilo 5.492 lica, dakle 741 lice manje.

Međutim, ovo  umanjenje  ne znači da su svi koji više nisu na evidencije našli posao i da je zaista smanjen broj nezaposlenih.

U evidenciju NSZ, filijala Zaječar, sa ispostavama u periodu od 30.09.2018. do 30.09.2019. godine uvedeno je 6585 lica, dok lica koja su uvedena u evidenciju NSZ, filijala Zaječar u periodu od 30.09.2018. do 30.09.2019. godine je 3035 lica.

Kada je reč o brisanju iz evidencije NSZ-a, kažu da je zakon jasan i da se postupa u skladu sa njim.

„U skladu sa Zakonom, nezaposleni se briše sa evidencije ako bez opravdanog razloga ne izvršava svoje obaveze prema Nacionalnoj službi.“

Sa evidencije NSZ, za područije filijale Zaječar sa ispostavama, u periodu od 30.09.2018. do 30.09.2019. godine zbog neredovnog javljanja obrisano je 3328 lica, dok je u istom periodu sa iz evidencije NSZ filijala Zaječar obrisano 1647 lica.

U istom periodu zbog neodazivanja na poziv na individualni razgovor sa evidencije NSZ, filijala Zaječar sa ispostavama, obrisano je 531 lice, dok je sa evidencije NSZ filijala Zaječar po istom osnovu obrisano 449 lica.

Sa evidencije NSZ, filijala Zaječar sa ispostavama, zbog odlaska u penziju obrisano je  149 lica, dok je sa evidencije NSZ filijala Zaječarzbog odlaska u penziju obrisano 101 lice.

Po  osnovu zasivanja radnog odnosa na određeno vreme sa evidencije NSZ, filijala Zaječar sa ispostavama u periodu od 30.09.2018. do 30.09.2019. godine obrisano je  2311 lice, dok je sa evidencije NSZ, filijala Zaječar, po istom osnovu u ovom periodu obrisano 1116 lice.

Zbog zasnivanja  radnog odnosa na neodređeno vreme sa evidencije NSZ, filijala Zaječar sa ispostavama, obrisano je 934 lica, dok je sa evidencije NSZ, filijala Zaječar obisano 416 lica.

Po osnovu angažmana na privremenim i povremenim poslovima sa evidencije NSZ, filijala Zaječar sa ispostavama obrisana su 804 lica, dok  su sa evidencije NSZ, filijala Zaječar, obrisana 398 lica.

Zbog odlaska u penziju sa evidencije NSZ, filijala Zaječar sa ispostavama obrisano je 210 lica, dok je sa evidencije NSZ, filijala Zaječar  obrisana 107 lica.

Koliko je zaista realna tvrdnja da je broj nezaposlenih umanjen za 20% postaje jasnije nakon sagledavanja broja lica koja se iz različitih razloga više ne nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Još uvek u Zaječaru ima malo posla, a naročito atraktivnih radnih mesta koja bi mogla da zadrže mlade u ovom gradu.