U Rajačkim pimnicama živi vino
Reklame

Vlada Srbije donela je odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Negotinskog vinogorja.

Okvirna granica Prostornog plana obuhvata delove teritorija grada Zaječara i opštine Negotin, i to:

– na teritoriji grada Zaječara, cele katastarske opštine Brusnik i Klenovac;
– na teritoriji opštine Negotin, cele katastarske opštine Jasenica, Karbulovo, Mokranje, Rajac, Rečka, Rogljevo, Sikole II, Smedovac, Tamnič, Čubre, Šarkamen i Štubik II.

Rok za izradu Nacrta prostornog plana je 12 meseci, a sredstva za izradu obezbediće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je i nosilac izrade Prostornog plana.

Nacrt prostornog plana biće izložen na javni uvid u trajanju od 30 dana u sedištima jedinica lokalne samouprave koje su u obuhvatu Prostornog plana.

Prema Zakonu o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, područje Negotinskih pimnica spada u prioritetna kulturna područja koja treba da uživaju poseban tretman, bez obzira na status u okviru službe zaštite.

Uredbom o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana Timočke krajine utvrđeno je da je vinski rizort-vinogorje sa pimnicama (vinskim podrumima građenim krajem XVIII početkom XIX veka kada je Negotinska krajina bila svetski poznata destinacija po proizvodnji vina) u selima Rajac, Rogljevo, Smedovac i dr., značajan antropogeni turistički resurs koji će se razvijati kao specijalizovan etnološki kompleks turističkih aktivnosti, uz uslov integrisanja sa turističkom ponudom okruženja (posebno Negotina, kao organizacionog jezgra ponude i Zaječara sa turističkim vrednostima, delom vinogorja u selima Klenovac, Brusnik i dr.).

Dugoročni cilj razvoja tradicionalnih vinogorja Timočkog vinogradarskog rejona definisan je kao celovito revalorizovanje u smislu očuvanja njihovih pejzažnih, turističkih i ekonomskih vrednosti i unapređivanja asortimana i agrotehničkih uslova uzgajanja vinove loze i tehnologije proizvodnje vina.

Prema Strategiji razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine opština Negotin je prepoznata kao jedna od značajnijih turističkih destinacija Republike Srbije koju treba razvijati u okviru turističkog prostora Donje Podunavlje.

Izvor: eKapija

Reklame