Reklame

Svako domaćinstvo čuvalo je ovce, a bilo je domaćina čija su stada brojala i više stotina ovaca. Sir se nekada prodavao na čabrove, a sada se jedva par velija nađe.

 

Novo Korito je nekada bilo nadaleko poznato po ovčijem siru.

Stotine ovaca napasalo se na nepreglednim pašnjacima, u nedrima Stare planine.

Sa sirenjem se otpočinjalo na Đurđevdan, kažu da je upravo taj prvi, đurđevdanski sir najukusniji.

Sir za prodaju se čuvao u čabrovima, a jedan čabar težio je i do sto kilograma. Krajem XIX veka domaćin Ilija Živkov Stojanović „iljadio je ovce“, a prodavao je i po dvanaest čabrova  sira.

Nekad beše, a sad se samo spominje.  Teško je naći na prodaju i par kilograma sira, a kamo li čabar.

Kako se nekada sirio čuveni torlački sir? Pogledajte u video prilogu u nastavku teksta.