Prekršajna prijava protiv Nemanje Veljkovića, organizatora protesta „1 od 5 miliona“ u Zaječaru podneta 28. marta 2019. godine, stavljena je van snage stoji u dopisu Prekršajnog suda u Zaječaru. Veljković kaže da je još jedna pobeda ostvarena u Zaječaru i pozvao građane Zaječara u BOJKOT izbora.

Prekršajni sud u Zaječaru, u prekršajnom postupku protiv Nemanje Veljkovića iz Zaječara zbog prekršaja iz čl.68 st.1.tač.2. Odluke o komunalnom uređenju na teritorija grada Zaječara, na osnovu čl. 184.st.2.tač.1. Zakona o prekršajima donosi REŠENJE da se odbacuje zahtev za sudsko odlučivanje po prekršajnom nalogu Gradske uprave Zaječar , Odeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Zaječar br. 355-003-09/2019 od 28.03.2019 godine podnet od strane Veljković Nemanje sa razloga čl.184.st.2.tač.1. Zakona o prekršajima jer radnja opisana u zahtevu nije prekršaj.

Takođe, stavlja se i van snage prekršajni nalog br. 355-003-09/2019 od 28.03.2019.

U obrazloženju Prekršajnog suda u Zaječaru kaže se sledeće:

Gradska uprava Zaječar, Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Zaječar, izdala je prekršajni nalog br. 355-003-09/2019 od 28.03.2019. godine za prekršaj učinjen dana 15.03.2019. godine, od strane Veljković Nemanje iz Zaječara, zbog prekršaja iz čl.68 st.1.tač.2. Odluke o komunalnom uređenju na teritorija grada Zaječara.

Po uručenju prekršajnog naloga 28. marta 2019. godine, Veljković je blagovremeno podneo sudu zahtev za sudsko odlučivanje.

Ispitujući zahtev za sudsko odlučivanje u smislu čl. 176, a u vezi čl.184, Zakona o prekršajima, utvrđeno je da ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupkaiz razloga jer radnja za koju se okrivljeni tereti prekršajnim nalogom, nije propisana kao prekršaj po Odluci o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara, iz razloga jer se čl.68.st.1.tač.2. Odluke propisano da je zabranjeno lepljenje ili isticanje objava, plakata, i sličnih natpisa van oglasnih tabli i stubova koji su za tu svrhu određeni a po članu 103.st.1.tač.9. Odluke kažnjiva je radnja za fizičko lice ako učini neku od zabranjenih radnji iz člana 68.

Prekršajnim nalogom okrivljeni se tereti po principu objektivne odgovornosti – zašta Odlukom nije propisana novčana kazna – jer je utvrđeno da su učesnici skupa „1 od 5 miliona“ a čiji je organizator i vođa Nemanja Veljković, lepili nalepnice sa određenim natpisima na stubovima.

U konkretnom slučaju prekršajni nalog nije napisan na fizičko lice koje je neposredno lepilo van mesta određenog za to.

Ovom Odlukom nije propisana novčana kazna za odgovorno lice – nema kaznene odredbe.

Sa navedenog razloga odlučeno je kao u izreci rešenja jedan, na osnovu čl. 184st.2.tač.1 Zakona o prekršajima, a izrekom rešenja dva, prekršajni nalog je stavljen van snage.

Nemanja Veljković organizator protesta „1 od 5 miliona“ u Zaječaru istakao je za portal Glas Zaječara da je ovo još jedna pobeda u Zaječaru i pozvao građane na BOJKOT izbora.

„Kao i u predhodnom slučaju sa porodicom Mirković, mogu reći da je pravda zadovoljena. Još jedna građanska pobeda je upisana u našem gradu.. I to narod mora znati.. Bitka je dobijena, ali ne i rat.. Zato Zaječarci moji, svi u BOJKOT!!“poručio je Veljković.

U prekršajnom nalogu odeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Gradske uprave Zaječar, stajalo je da su učesnici skupa „1 od 5 miliona“ u Zaječaru lepili nalepnice sa „ODREĐENIM“ natpisima na zgradi komiteta. Pošto je Nemanja Veljković bio potpisan kao organizator protesta, prekršajni nalog je uručen njemu. Osim Veljkovića niko nije spomenut u prekršajnom nalogu.

Nemanja Veljković, organizator protesta „1 od 5 miliona“ u Zaječaru, istakao je tada za portal Glas Zaječara, da je zgrada komiteta u Zaječaru, oduvek bila mesto gde su se lepili propagandni materijali svih opcija, i koliko on zna, nikada niko nije bio kažnjen.

„Gradonačelniku Zaječara, smetaju nalepnice na kojima se građani podsećaju šta je godinama obećavao. Pošto ništa od obećanog nije ostvareno, naravno da mu nalepnice smetaju“.

„26.marta u jutarnjim časovima, dobio sam poziv od službenog lica komunalne policije. Rečeno mi je da se pojavim u njihovim prostorijama, istog dana, na razgovor zbog lepljenja nalepnica na zgradi komiteta i opštine. Tog dana nisam bio u mogućnosti da se pojavim na razgovor, pa mi je razgovor zakazan za 28.mart u 10h. Pojavio sam se sa pravnim zastupnikom i napisana mi je prekršajna prijava i kazna u iznosu od 10.000,00 din“.

Podsećamo, 26. septembra u Osnovnom sudu u Zaječaru, obustavljen krivični postupak po privatnoj krivičnoj tužbi roditelja Saše Mirkovića protiv Nemanje Veljkovića, organizatora protesta „1 od 5 miliona“, pošto se privatni tužioci nisu pojavili sa svojim advokatom na glavni pretres.