Foto: Zaječar Online
Reklame

Malo je onih koji se sećaju novembra 2017. godine i emisije “Konkretno” u produkciji ZA medie, a u kojoj su gostovali suvlasnici T1 televizije – glavni i odgovorni urednik Dušan Vojvodić i advokat Željko Ristić iz Beograda. Pored planova o razvoju televizije, gosti su govorili i o teškoj materijalnoj situaciji u kojoj se lokalni i regionalni mediji nalaze, činjenici da su mnogi prepušteni sami sebi, da im je uskraćena pomoć lokalnih samouprava ukoliko nisu potčinjeni strankama koje se nalaze na vlasti u gradovima i opštinama, da su često na meti lokalnih političara itd.

Koliko je naklonost lokalnim moćnicima u liku političara na vlasti važna, ali i isplativa, možda najbolje govore konkursi za dodelu sredstava medijima. Portal Direktno.rs je o tome pisao 24.08.2020. godine u tekstu pod nazivom “TVT1 – novi miljenik opština i gradova Istočne Srbije”. U pomenutom tekstu navodi se da je RTV Majdanpek, odnosno TVT1 dobila 13.802.050,99 dinara (nešto više od 117.000 evra) po konkursima za sufinansiranje medija u opštinama Borskog i Zaječarskog okruga. Nakon što je 2019. godine došlo do promene vlasničke strukture u ovoj televiziji, na mesto direktora dolazi Igor Andrejević, brat supruge gradonačelnika Boška Ničića, a iznos sredstava iz budžeta grada Zaječara u 2020. godini namenjen ovoj televiziji se uvećava petostruko u poređenju sa iznosom iz 2019. godine – čak 4.100.000,00 dinara! Dakle, više od trećine ukupne sume opredeljene za medije grad Zaječar prosledio je televiziji u čijoj direktorskoj fotelji sedi šurak gradonačelnika!

No, da se mi vratimo na početak  ovoga teksta i jednog od gostiju u gorepomenutoj emisji. Nakon što je bivši predsednik skupštine grada Saša Mirković, tokom 2019. godine podneo čak pet tužbi protiv aktuelnog gradonačelnika, kao Ničićev punomoćnik na sudu pojavljuje se upravo sada već bivši suvlasnik T1 televizije, advokat Željko Ristić iz Beograda. O tome su pisale i “Večernje novosti” u svom izdanju od 17.04.2019. godine. Koliko su danas dobra poznanstva važna, a pogotovu ako se radi o poznanstvu sa gradonačelnikom, možda najbolje može da posvedoči nastavak ovog teksta.

Ničićevom advokatu se tokom vremena poprilično dopao naš mali grad, imajući u vidu da je u međuvremenu zajedno sa konsultantskom kućom PricewaterhouseCoopers Srbija i Gradom Zaječarom bio deo projektnog tima na projektu regionanog razvoja turističke infrastrukture i turističkih potencijala Timočke Krajine, a koji je finansiran sredstvima Evropske unije. O ovom projektu, pod naslovom “Turistička ponuda timočkog regiona na jednom mestu”, pisao je i portal Glas Zaječara 29.10.2019. godine. Da li je ovaj projekat realizovan, i koliko je sredstava Evropska unija za te namene izdvojila, mogli bi da istraže novinari. Autor ovog teksta se samo nada da ovaj projekat nije završio poput onog projekta prekogranične saradnje oko izgradnje bungalov naselja na Kraljevici. Veliki broj turista sa nestrpljenjem očekuje da se privrše radovi na izgradnji poljskih toaleta kako bi mogli da pohrle u naš grad.

Kao neko ko svoju glad za informacijama stalno pothranjuje onim pravima koja mu garantuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, autor ovih redova obratio se zahtevom ovlašćenom licu u gradskoj upravi, sve u želji da sazna ko to pred sudom zastupa grad po tužbi za raskid ugovora o zajedničkoj gradnji u Baošiću. U pismenom dopisu ovlašćenog lica dostavljen je odgovor Pravobranilaštva grada Zaječara br. JP. 51/20 od 07.07.2020. godine, u  kome se navodi da je zaključkom Gradskog veća grada Zaječara br. III 02-151/2019 od 16.07.2019. godine, data saglasnost gradonačelniku grada Zaječara da angažuje i opunomoći advokata upisanog u Advokatsku komoru u Zaječaru da zastupa Grad Zaječar pred nadležnim sudom i drugim organom. Međutim, umesto advokata iz Zaječara, svojim zaključkom III br. 02-148/2019 od 03.07.2019. godine, Gradsko veće daje saglasnost gradonačelniku da ovlasti svog ličnog advokata, gospodina Željka Ristića iz Beograda, da zastupa Grad Zaječar pred Višim sudom u Zaječaru, u parničnom predmetu P. 80/19 protiv tužene Marijane Andrić (ranije Dabović), radi raskida ugovora o zajedničkoj gradnji. Vrednost predmeta spora procenjena je na nekih 2 miliona evra. Radi se o ugovoru koji je upravo gradonačelnik zaključio još davne 2005. godine, i po osnovu koga su Zaječarci trebali da dobiju odmaralište na na moru, ali to je već tema o kojoj je dosta toga rečeno. Elem, imajući u vidu da se gore pomenuta saglasnost od strane gradskog veća daje samo u slučajevima kada je pravobranilac grada opravdano sprečen da zastupa grad, kao i slučajevima kada postoji sukob interesa između pravobranioca grada i suprotne stranke, te da niti jedan od tih razloga nije postojao u trenutku davanja saglanosti, postavlja se logično pitanje kojim se onda razlozima gradsko veće rukovodilo prilikom davanja ove pismene saglasnosti, i zašto je gradski pravobranilac izuzet iz postupanja u tom predmetu. Pretpostavljam da ćemo odgovor na ovo pitanje dobiti od strane Državne revizorske institucije, koja će po običaju, nakon sprovedene revizije, ovu nepravilnost sigurno uvrstiti u svoj izveštaj. Što se tiče troškova koje je grad Zaječar imao angažovanjem advokata, treba reći da je imenovanom iz budžeta tokom 2019. godine, na ime izvršenih advokatskih usluga, isplaćeno 300.187,20 dinara, dok je u 2020. godini, za prvih šest meseci isplaćeno 76.653,60 dinara. Imajući u vidu da postupak pred Višim sudom u Zaječaru još uvek nije okončan, pitanje je koliko će ova avantura na kraju koštati Zaječarce.

Dobre primere iz prakse uvek treba slediti, pa je izgleda i v.d. direktora JKP “Vodovod” bio time rukovođen kada je kao zastupnik ovog javnog preduzeća dana 14.01.2020. godine zaključio ugovor o pružanju advokatskih usluga sa Advokatskom kancelarijom Ristić iz Beograda. Po osnovu ovog ugovora, vršilac dužnosti direktora Nikola Šarčević, kao zastupnik preduzeća, angažovao je advokata Željka Ristića iz Beograda za poslove pravnog savetovanja i zastupanja preduzeća, ali ne u svim predmetima u kojima se JKP “Vodovod” pojavljuje na sudu, već samo u onim predmetima koji advokatu budu povereni na rad. Samo za poslove pravnog savetovanja, ugovorena je naknada u paušalnom mesečnom iznosu od 100.000 dinara, uvećana za iznos pdv-a. Imajući u vidu da je tokom 2020. godine JKP “Vodovod” zaključilo ugovor o radu sa suprugom jednog gradskog funkcionera, a koja je po profesiji diplomirani pravnik, postavlja se logično pitanje čemu služi pravna služba ovog javnog preduzeća ako je za pružanje pravnih savetovanja angažovan advokat, te o kakvim se to poslovima pravnog savetovanja radi. Možda bi gospodin Nikola Šarčević, koji i dalje sedi u direktorskoj fotelji iako mu je status vršioca dužnosti direktora prestao po sili zakona još 15. marta 2020. godine, mogao da nam da odgovor na ovo pitanje. Elem, pored poslova pravnog savetovanja za koje se advokatu isplaćuje gorenavedena mesečna naknada, ugovorena je i posebna naknada za poslove zastupanja, u visini predviđenoj važećom advokatskom tarifom, i to bez obzira na uspeh u sporu. Dakle, samo za poslove pravnog savetovanja, ne računajući naknade za zastupanja, u periodu od 12 meseci na koliko je ovaj ugovor zaključen, JKP “Vodovod” isplatilo je advokatu Ristiću 1.200.000 dinara, uvećanih za iznos pdv-a.

Kao što se može videti, danas pravo poznanstvo može mnogo da znači. Kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu. Npr, imate auto moto klub sa sedištem u Negotinu a treba vam novac? Ako imate dobra poznanstva, samo prebacite sedište na adresu Sportskog saveza i odmah dobijate 8.000.000,00, plus dodatnih 1.000.000,00 dinara kao sport od posebnog značaja. Želite da kao mladi bračni par dobijete kuću sa okućnicom na selu o trošku grada? Ako imate poznanika kome rentirate stan, nema nikakvih problema, vaša je! Iznajmili bi klizalište? Poznanik je davno kupio svoje, ali ajde, učiniće vam, evo 60.000 evra! Imate firmu za zamenu i održavanje ulične rasvete? Ako znate prave poznanike, možete da dobijete višemilionski ugovor na 15 godina! Imate rasadnik i cveće za prodaju? Probajte sa poznanikom, nekoliko miliona i procvetaće i grad i selo. Imate novogodišnju rasvetu? Poznaniku trebaju četiri ukrasa za 19000 evra! Hteli biste da organizujete igre na vodi? Evo milionče za plutajuće rekvizite, poznanik časti! Prodali bi projekte koje nikad ne  planirate da realizujete? Nema problema, poznanik je tu! Imate firmu koju bi angažovali za odvoženje snega? Može, napraviće poznanik račun kao da ste odvezli sneg sa Kilimandžara! Ima poznanik iskustva sa zemljom na Popovoj plaži. Imate neke nadzorne kamere za prodaju? Može, ali kod poznanika u ulici da se stave najmanje tri! Višak su vam neke drvene barake koje niko neće? Ima poznanik i za to rešenje, nateraće sve prodavce na pijaci da moraju da plate da bi u njima prodavali svoju robu od koje ionako jedva preživljavaju. Poznanik je uradio još puno toga… Ma nema toga što poznanik neće učiniti za vas, samo ako je poznanstvo dobro!

Kao što možete videti, sve je stvar poznanstva. E sad, koliko su takva poznanstva korisna za Zaječarce koji moraju da ih plate, neka oni sami procene. Šansu za procenu imaće već 28. marta ove godine, za kada su raspisani lokalni izbori.

Autor teksta: Predrag Stanković, diplomirani pravnik