Foto: Glas zaječar

U maloj sali Gradskе upravе u Zajеčaru održana je prеzеntacija Projеkta rеgionalnog razvoja turističkе infrastrukturе i turističkih potеncijala Timočkе Krajinе. Prеzеntaciju je organizovao tim PricewatwerhouseCoopers Srbija, advokatska kancеlarija Ristić i Grad Zajеčar.

Projеkat ima za cilj da pokrеnе procеs za rеalizaciju prioritеtnih projеkata opština na nivou čitavog rеgiona.

Advokat Željko Ristić i suvlasnik T1 televizije kazao je da su se danas okupili pod pokroviteljstvom grada Zaječara u cilju prezentacije novog projekta vezan za ekonomski razvoj istočne Srbije, kroz razvoj turističkih potencijala.

Foto: Glas Zaječara Željko Ristić advokat i suvlasnik televizije T1

„Danas će program razvoja prezentovati PricewatwerhouseCoopers Srbija kao najveća svetska konsultantska kuća, koja posluje u više od 158 zemalja i advokatska kancelarija „Ristić“, kao referentna kancelarija koja se više od 10 godina bavi  razvojem turističkih potencijala“- istakao je Ristić.

Prema rečima Ristića ono što karakteriše ovaj projekat i po čemu će se on razlikovati od dosadašnje izrade master planova je to što za razliku od drugih projekata, advokatska kancelarija Ristić i PricewatwerhouseCoopers Srbija ostaju i realizuju projekat do kraja, ne povlače se.

Prema rečima Ristića Istočna Srbija je veoma bogata ali turistički potencijali i kapaciteti nisu iskorišćeni koliko je to potrebno.

„Da bi ovaj program bio realizovan potrebno je da učestvuje više gradova i više opština. Ovde se nećemo bazirati na pojedinačnim turističkih kapaciteta u pojedinim gradovima. Tek tako možemo aplicirati za bespovratna sredstva iz EU“. – kazao je on.

Timočka krajina je prva destinacija u Srbiji gde se realizuje projekat na ovaj način. Cilj je da se okupi što više opština i gradova kako bi projekat mogao da se aplicira za prikupljanje sredstava.

Reklame