Foto: Zajecaronline

OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“ u Zaječaru od 1. aprila vrši upis dece u pripremni predškolski program, kao i upis učenika u prvi razred.

Iz ove škole saopštavaju da se upis može izvršiti na nekoliko načina:

  • prijavom putem mejla ljubica.pravnasluzba@gmail.com, gde je potrebno dostaviti ime i preyime deteta, datum i mesto rođenja, JMBG, ime i JMBG roditelja ili staratelja, adresu kao i kontakt telefon.
  • direktnim popunjavanjem obrazaca koji se nalazi na sajtu školeu rubrici vesti od 30. marta 2020. godine.
  • dolaskom u prostorije škole lično u terminu od 10 do 12 sati.
  • bliže informacije možete dobiti na broju telefona 063-76-59-65-9

OŠ „Ljubica Radosavlević Nada“ u Zaječaru poželela je dobrodošlicu svim budućim predškolcima kao i prvacima.