Vlada Srbije je na današnjoj sednici odlučila da iz državnog budžeta za ovu godinu tri milijarde dinara da za lečenje obolelih od retkih bolesti što je, kako se navodi, najveći iznos do sada za te namene.

Vlada je podsetila da su prošle godine za lečenje 325 pacijenata izdvojene 2,4 milijarde dinara.

Navodi se da su sredstva namenjena i za one koji su već na terapiji, kao i za one koji tek počinju lečenje.

„Od 2012. do 2019. godine broj obolelih koji se leče iz sredstava budžeta povećan je za oko 25 puta, sa osam pacijenata u 2012. godini na 200 pacijenata u 2019. godini, dok je broj retkih bolesti koje se leče iz sredstava budžeta povećan sa dve na 19 vrsta retkih bolesti“, stoji u saopštenju.

Vlada je danas usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu.

Pri tom je ključna izmena promena termina „nezakonito stečena imovina“ u: „imovina na koju se utvrđuje poseban porez“, kako se taj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom „imovina proistekla iz krivičnog dela“.

Promena se odnosi i na dodavanje izraza „izdaci za privatne potrebe fizičkog lica“ koji je definisan kao izdaci koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje imovine.

Usvojena je i odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga Strategije razvoja startap ekosistema Srbije od 2021. do 2025. godine. Tim telom će predsedavati direktor nevladine i neprofitne organizacije Inicijativa „Digitalna Srbija“ Nebojša Đurđević.

Ta grupa će narednih šest meseci raditi na izradi predloga Strategije koja će obuhvatiti prioritetne politike za ubrzan razvoj startap ekosistema sa akcentom na povećanje broja i kvaliteta startapa kroz oblasti javnih i privatnih investicija, omogućavanja pristupa preduzetničkom kapitalu, kao i poboljšanja lokalne i regionalne povezanosti domaćeg startap ekosistema.

Vlada je donela i odluku o obrazovanju Radne grupe za izradu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i povezivanje sanitarnih mreža čime će se, kako se navodi, umanjiti izloženost populacije bolestima koje se prenose vodom i zaštititi trenutne ekonomske aktivnosti povezane sa vodnim resursima.

Usvojena je i odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača, koji će kao stručno savetodavno telo raditi na unapređenju sistema zaštite potrošača.

Izvor: Danas

Reklame