U nekoliko navrata samo tokom ove godine više domaćinstava u selu Vražogrnac pretrpelo je veliku štetu zbog poplava koje su nastale kao rezultat neadekvatno uređenog sliva iznad samog sela. Krajem juna bujične vode ponovo su uznemirile meštane i nanele štetu. Mesna zajednica, predstavnici „Delte“ i lokalne samouprave uveliko rade na konačnom rešenju problema.

Meštani Vražogrnca ne vole kišu – obilne padavine uvod su u noćnu moru koja već mesecima traje. Bujični potoci nakon svakog obilnijeg pljuska nanose značajnu štetu brojnim domaćinstvima, a centar sela u vreme padavina biva potopljen.

Uzrok je neadekvatno uređen sliv iznad samog sela: kanali nemaju dovoljan kapacitet da prihvate vodu koja se sliva sa obližnje plantaže.

Predstavnici Mesne zajednice Vražogrnac, seoskog Odbora za odbranu od poplava i izvođača projektnog zadatka obišli su teren 29. juna i detaljno su sagledali slivove tri potoka na potezu brda Jama, na kome su smeštene plantaže „Delta agrara”, a koji, prema proceni bujičnim vodama ugrožavaju  Vražogrnac.

Obilasku terena prisustvovali su i predstavnici firme „Delta Agrar”, kao i meštani kojima poplave već duže vreme nanose štetu, kao i inžinjer Đorđe Živanović, stručnjak za regulaciju bujičnih voda.

Nakon sagledanja situacije na terenu i održanog satanka donet je zajednički zaključak da se rešavanju problema mora pristupiti na osnovu temeljne analize postojećeg stana na terenu, te da mora biti izrađen sveobuhvatno uređenje kanala za evakuaciju bujičnih voda.

Slobodan Ilić, predsednik Mesne zajednice Vražogrnac

Prvi korak je načinjen. Inžinjer Đorđe Živanović je sačinio i dostavio mesnoj zajednici Vražogrnac projektni zadatak. Taj projektni zadatak ja sam dostavio gradskoj upravi i predstavnicima Delta Agrara. Prilikom razgovora sa predstavnicima obe strane došli smo do zaključka da su svi raspoloženi da se udruže i sinhronizuju u cilju rešavanja problema. 

Nakon ovoga očekuje se izrada finansijske konstrukcije i projekta, a potom i otpočinjanje radova. Naglađavam da sam nadležne obavestio da ću aktivno učestovati u daljim aktivnostima u cilju olakšavanja posla, kako predstavnicima Gradske uprave, tako i predstavnicima Delta Agrara.” – izjavio je Slobodan Ilić predsednik Mesne zajednice Vražogrnac

Meštani Vražogrnca nadaju se da je njihovim mukama došao kraj, kao i da će napori mesne zajednice uroditi plodom.

Dobra volja postoji, a na Gradskoj upravi Zaječar i kompaniji Delta Agrar je da sada pronađu način da se finansijska konstrukcija zatvori i projekat uređenja slivova realizuje tako da se konačno stavi tačka na agoniju meštana Vražogrnca koja predugo traje.