Foto: JKP Vodovod Zaječar
Reklame

Zbog dotrajalosti mreže u podtupužničkoj zoni, JKP „Vodovod“ Zaječar planira da od naredne godine otpočne znatna ulaganja i u ovom delu distributivnog sistema, navodi se u saopštenju ovog preduzeća.

Kako se još navodi usled kvarova na trasi cevovoda koji se kreće od Tupižnice, preko Grlišta do Zaječara, više se neće privremeno sanirati kvarovi već će se pristupiti zameni 15 do 20 metara cevi, odnosno svaki prekid u vodosnabdevanju će se iskoristiti upravo za zamenu dela mreže, pri čemu će se uložiti više od 100 hilјada dinara pri svakom kvaru, kako bi se u doglednom vremenskom periodu kompletno zamenila cela trasa.

„Ekipe ovog preduzeća često na nepristupačnom terenu, što im otežava rad, pa je nedavno nabavlјena i kombinovana mašina vredna šest miliona dinara, koja će radnicima znatno olakšati posao“navode oni.

Takođe, JKP „Vodovod“ kupio je još dva nova vozila koja sada omogućavaju brži i sigurniji izlazak na teren. Kupovinom nove mehanizacije i vozila je nastavlјeno opremanje kako bi preduzeće sopstvenim sredstvima bilo u stanju da i najteže poslove realizuje samostalno, kaže se u saopštenju JKP 2Vodovo“ u Zaječaru.