foto: fira.rs

JKP „Higijena“ Zaječar poziva sve zakupce grobnih mesta da izmire svoja dospela dugovanja, a oni koji koji su potpisali ugovore o reprogramu, poštuju dinamiku uplate.

„Pozivamo sve zakupce grobnih mesta da izmire svoja dospela dugovanja po  osnovu dobijenih predračuna za zakup i održavanje 
grobnih mesta“.kažu iz JKP „Higijena“.
Takođe se u saoštenju kaže da zakupci koji imaju potpisane ugovore o reprogramu obavezni su da poštuju dinamiku otplate dugova kako bi izbegli dodatne troškove prinudne naplate.