Foto: Eparhija timočka

Svima koji obeležavaju Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara, Episkop timočki gospodin Ilarion čestitao je božićne praznike.

U Slovu o Božiću 2023. navodi se:

„Rođenje Tvoje, Hriste Bože naš, zasija svetu svetlost razuma,jer su njemu zahvaljujući poklonici zvezda od Zvezde naučili da se Tebi, Suncu pravde, klanjaju i da u Tebi Istok s visine poznaju. Gospode, slava Tebi. (Tropar na Božić, gl. 4.)

Rečima božićnog tropara Hristos Bogomladenac iz jasala vitlejemskih podseća nas da je svakodnevna plovidba po moru života neizvesna i maglovita, ali da smo zahvaljujući ljubavi Božjoj, i činjenici da se Bog radi nas i radi našeg spasenja rodio u ljudskom telu, u prilici da Ga upoznamo i proslavimo, i tako se i mi rodimo za život večni koji nam se nudi.

Hristos je među nama, danas kao Bogomladenac – i jeste i biće!

Ove reči potvrđuje i Sv. Vasilije Veliki koji dodaje: „Radi nas je Bog među ljudima, Logos postade telo i useli se u nas!“ Logos Božji postaje čovek, da bi smo se mi Njegovom ljubavlju, Krstom i Vaskrsenjem osveštali i obožili, i nasledili život večni, koji je realnost izvesnija od današnjeg dana.

Rođenjem Svojim Bogomladenac Hristos podseća nas opet na novu priliku da popravimo svoj život u skladu sa večnim zapovestima Božjim. Da zavolimo Boga čitavim svojim bićem, a bližnje kao sebe same. Da svako od nas u svome zvanju i mestu raste, napreduje i postiže uspehe na ponos i slavu otadžbine i naše Svetosavske Srpske Pravoslavne Crkve! Nanovo smo prizvani da jaki pomogne nejakog, bogati – siromašnog, zbrinuti i situirani – prognanog i izbeglog… Da vrednim radom pobedimo lenjivost i tugu, a molitvom iskušenja i neslogu. Da duhovno zagrlimo svakog čoveka i poželimo mu obraćenje Bogu i večno spasenje u Carstvu nebeskom.

Stojeći svagda hrabro i smireno u pećini vitlejemskoj kraj Novorođenog Hrista Bogomladenca Naša smernost sa celokupnim sveštenstvom i monaštvom Eparhije timočke upućuje molitve Ocu nebeskom da vaši lični susreti sa Hristom, draga braćo i sestre, dragi blagoverni narode i deco Božja, budu susreti bogonadahnute ljubavi i duhovne topline, da korake svoje upravljate prema blagoslovima Gospodnjim, da se Hristos Bogomladenac verom useli u srca vaša, i da se u vaše domove useli mir, radost, zdravlje, dugovečnost, a pre svega vera, nada i ljubav, koje daju smisao našim životima i postojanju!

Želeći svima i Bogom blagoslovenu nastupajuću 2023. godinu milosti Gospodnje,
pozdravljamo vas radosnim pozdravom:

MIR BOŽIJI – HRISTOS SE RODI!!!“

Reklame