Reklame

Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize će obeležiti Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u prostorijama Društva u ulici Generela Gambete 82,  3. decembra 2022. sa početkom u 12 časova okupljanjem članova.
Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3.

Cilj mu je da promoviše prava i dobrobit osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i razvoja i da poveća svest o položaju osoba sa invaliditetom u svim aspektima političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije,  15% svetske populacije ili više od milijarde ljudi živi sa invaliditetom.

Globalno obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 2022. promoviše teme inovacija i transformativnih rešenja za inkluzivni razvoj.

Reklame