Reklame

Organizacije iz Srbije priključuju se evropskoj kampanji Ustani! protiv nasilja sa ciljem da se ukaže na obavezu Republike Srbije da prilagodi zakonsko definisanje seksualnog nasilja i silovanja onako kako je to definisano međunarodnim standardima.

Ustani! protiv nasilja povodom Međunarodnog dana žena sprovodi se u Srbiji u saradnji Udruženja Fenomena sa još deset domaćih organizacija: Dečiji centar (Zaječar), Imam ideju (Kraljevo), Centar E8 (Beograd), Ženski centar (Užice), SOS ženski centar (Novi Sad), Forum žena (Prijepolje), Viktimološko društvo Srbije (Beograd), Udruženje Romkinja “Nada” (Aleksinac), Ženska alternativa (Sombor), Zlatiborski krug (Čajetina). 

„U našoj zemlji silovanje je zakonski definisano i prepoznato samo kroz upotrebu sile i pretnje. To nije prema evropskim standardima koji kažu da je seksualno nasilje, uključujući silovanje, svaki čin seksualne prirode koji se sprovodi protiv volje ili mimo pristanka žrtve. Žrtve vrlo često ne mogu da pruže otpor, na primer zbog zdravstvenog stanja, promenjenog stanja svesti ili usled normalne psihološke reakcije na seksualno nasilje. Zbog toga je jako važno da naša država promeni definiciju silovanja što pre i prilagodi zakone na taj način da svi nasilnici budu adekvatno kažnjeni“, smatra programska direktorka Udruženja „Fenomena“ Marija Petronijević i članica Savetodavnog odbora u WAVE mreži. 

U evropskoj WAVE mreži učestvuje više od 150 ženskih organizacija iz 46 zemalja u Evropi (WAVE – Mreža žena Evrope protiv nasilja), ujedinjenih oko ideje da pritisak javnosti stvara promene i da je primena Istanbulske konvencije presudan korak ka okončanju nasilja nad ženama! FENOMENA već petu godinu u okviru WAVE Step-Up! kampanje ulaže napore za zaustavljanje nasilja nad ženama i za podizanje svesti javnosti o tom pitanju. Ustani! protiv nasilja kampanja u Srbiji pridružuje se podršci borbi mladih glumica koje su bile dovoljno osnažene da prijave seksualno nasilje. 

FENOMENA kontinuirano u okviru kampanje #SOSprotivNasilja skreće pažnju javnosti da u našoj zemlji seksualno nasilje i silovanje još uvek ljudi razumeju isključivo ako zlostavljač koristi silu jer ni sama država nema zakonski dobro definisan problem. Država je dužna da kroz zakon promeni definiciju da bi tužioci i sudije mogli da postupaju prema međunarodnim standardima u ovoj oblasti, prema kojima je “seksualno nasilje vaginalna, analna ili oralna penetracija seksualne prirode na telu drugog lica bez njenog/njegovog pristanka, korišćenjem bilo kog dela tela, odnosno predmeta… Navođenje drugog lica na pokušaj seksualnih radnji sa trećim licem bez njenog/njegovog pristanka. Pristanak mora da bude dobrovoljan ishod slobodne volje lica prema proceni u kontekstu datih okolnosti.” (Istanbulska konvencija, član 36).