Reklame

„Dečiji Centar“ Zaječar u saradnji sa organizacijom „Fenomena“ iz Kraljeva nastavlja svoju misiju osnaživanja mladih devojaka. U toku je realizacija drugog ciklusa radionica grupa samopomoći preventivnog programa „Moć promene“ za devojke.

CIlj ovog kursa je osnaživanja mladih devojaka da preuzmu aktivnu ulogu u svom životu putem samopomoći. 

Kurs čini ciklus radionica ( voditeljica Jelena Jovanović – psihološkinja, fascilitatorke Jovana Prvulović i Anđela Milošević), zajedno sa časovima fizičke samoodbrane ( instruktorka Nataša Srećković), a namenjen je devojkama osnovnog i srednjoškolskog uzrasta. 

Na ovaj način će druga generacija mladih devojaka imati priliku da stekne veštine prepoznavanja sopstvenih emocija i potreba, veštine postavljanja granica, razumevanja obrazaca moći i  kontrole u vezama, ali i kako ih prepoznati i zaštiti se od nasilja u vezama.

Osnovni cilj ovakvog načina rada sa devojkama nije nuditi gotova rešenja niti davanje definicija, već podstaknuti ih da kritički promišljaju o datim temama i povezuju ih sa njihovim ličnim iskustvom. Dodatna dobit ovakvog načina rada za devojke jeste mogućnost da uvide koje steknu u okviru grupa samopomoći koriste u svakodnevnom životu.

Projekat „Moć promene i moć prevencije rodno zasnovanog nasilja u Srbiji“ sprovodi Udruženje Fenomena sa partnerima u vidu kampanje za promenu stavova i ponašanja, u cilju prevencije nasilja nad ženama i devojkama. Projekat od 2019. do 2022. godine podržava UN Trust Fund to End Violence against Women.

‘’Dečiji Centar’’ i grad Zaječar  imaju čast da zajedno sa malim brojem gradova u Srbiji,  već drugu godinu zaredom, budu deo Promene.