Reklame

Deo jaruge u centru Zaječara više liči na smetlište nego za namenu za koju je predviđena. Đubre, kese, limenke i mnogo toga ne samo da ruže izgled grada već prestavljaju i opasnost.

Jaruga u centru Zaječara deo od PU Zaječar pa do železnice, puna je smeća. Nalaze se i leševi mačaka, golubova, kese, limenke, flaše i mnogo toga.

Redakcija portala Glas Zaječara obavestila je komunalnu miliciju iz koje nam je rečeno da će obavestiti nadležne službe.