Članovi Sportskog kluba „Ris“ iz Podgorca sproveli su akciju mapiranja deponija duž obale Crnog Timoka. Tokom akcije evidentirane su koordinate deponija, zakrčenja, prelaza, mostova, a realizovane su akcije uklanjanja smeća sa kupališta na kojima se okupaju meštani. Ova entuzijastična ekipa najavila je da će i u budućnosti nastaviti sa akcijama kojima će motivisati meštane da se zajedno uključe u borbu za čistiju sredinu.

 

Smeće i otpad na obalama reka čest su i nemio prizor. S proleća i u jesen, kada reke nabujaju, ovaj problem postaje još vidljiviji, i duž mostova mogu se videti gomile smeća kojima su grane i stabla preprečili put stvarajući tako „dabrove brane“.

Članovi Sportskog kluba „Ris“ iz Podgorca uočivši ovaj problem došli su na ideju da mapiraju smetlišta duž obala Crnog Timoka, kao i drugih vitalnih objekata. U sklopu projekta koji je realizovala Zaječarska inicijativa, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, oni su sproveli akcije mapiranja, ali i akcije uklanjanja smetlišta sa lokacija na kojima se meštani okupljaju tokom letnjih vrućina u potrazi za osveženjem.

Darko Dragulović

„Uz podršku Zaječarske inicijative realizovali smo projekat čiji je glavni cilj evidentiranje svih problema, deponija, vitalnih tačaka na reci Timok, počev od izvorišta do ušća Belog u Crni Timok. Tok reke podelili smo u devet segmenata i obilazak je trajao devet dana. U mapiranju smo se služili topografskom kartom i išli smo korak po korak. Usput smo sa meštanima razgovarali o njihovim problemima i sve to sa ciljem da se spreči dalje zagađivanje, odnosno konkretno odlaganje otpada u samu reku.“ – kazao je Darko Dragulović predsednik  Sportskog kluba „Ris“ iz Podgorca

Obilaskom terena članovi kluba utvrdili su da su smetlišta na obalama i u koritu reke uglavnom koncetrisana na izlazima iz naseljenih mesta kroz koja protiče reka Crni Timok.

„Na primer na izlazu iz Lukova, ima i kod Krivog Vira, u samom selu ima stara deponija, nedaleko od reke, posle toga do puta koji sa magistrale ide ka Krivom Viru kontantno ima smeća. Gde nema naselja daleko je manje zagađenje i nema toliko otpada. Od veličine naseljenog mesta zavisi i obim zagađenja.“ – rekao je Darko Dragulović predsednik  Sportskog kluba „Ris“ iz Podgorca

Članovi su uklonili smeće sa lokaliteta Mora Lu Sore

Darko Dragulović istakao je i da ima smetlišta koja su rezultat namernog i dugotrajnog odlaganja smeća, kao što je slučaj sa deponijom na lokaciji Triangla, ali i da ima smetlšta koja su nastala kada je usled taloženja granja i stabala došlo do stvaranja „dabrovih brana“ na kojima se smeće zadržalo. U tim slučajevima uglavnom je reč o plastičnom otpadu.

„Tokom relizacije našeg projekta mapirali smo više od trideset deponija, odnosno lokacija na kojima konstantno ima veće količine smeća.“ – izjavio je Darko Dragulović predsednik  Sportskog kluba „Ris“ iz Podgorca

Članovi su složno dali svoj doprinos

U akciji mapiranja deponija i vitalnih punktova na toku reke Crnih Timova učestvovali su svi članovi kluba – a radni zadaci bili su podeljeni. Deo članova bio je angažovan u obilasku terena, a deo je uzeo učešće u akcijama uklanjanja smeća i organizovanju drugih aktivnosti koje su za cilj imale uspšenu realizaciju projekta. Jedna od akcija čišćenja sprovedena je na kupališta na lokaciji Mora lu Sore.

„Mora lu Sore je kupalište na kome se uglavnom okupljaju mladi iz zaseoka Podgorac Timok i Savinac. Nalazi se između ova dva sela. Stablo i grane napravili su dabrovu branu kod mosta i tu se nakupilo smeće koje smo uklonili. Akciju čišćenja smo imali i u ataru sela Metovnice. U budućnosti planiramo da sprovedemo još akcija čišćenja, imamo podršku i od mesnih zajednica, kao i od vodoprivrede i ima već ideja o postavljanju pontonskih prepreka koje bi sprečile dalje kretanje smeća nizvodno. Iz opštine Boljevac dobili smo podršku u novčanih sredstava, koja ćemo iskoristiti za postavljanje info tabli – upozorenja o zabrani odlaganja smeća koje ćemo postaviti na kritičnim tačkama. Stupićemo u kontakt i sa nadležnim komunalnim preduzećima, kako bi se uklonile veće deponije, a ima ideja i o postavljanju video nadzora kako bi se sprečilo bacanje smeća u reku.“ – zakljčio je Darko Dragulović predsednik  Sportskog kluba „Ris“ iz Podgorca

Članovi Sportskog kluba „Ris“ zadovolljni su ostvarenim rezultatima i nameravaju da nastave sa oranizovanjem akcija čišćenja, u saradnji sa meštanima, kao i sa nadležnim institucijama čiju podršku smatraju vitalnom za uspešno rešenje pitanje zagađenja Crnog Timoka. Veruju da će samo uz predan rad i zajedničko zalaganje svih ostvariti naum da Crni Timok postane zelena oaza i simbol uspešne saradnje meštana i lokalne samouprave i institucija na polju rešavanja ekoloških problema.

Projekat GreenStock – Zeleni istok realizuje Zaječarska inicijativa uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Reklame