Reklame

Po podnetoj predstavci Gradskog odbora sindikata Unije Zaječar, republička prosvetna inspekcija izvršila je vanredni inspekcijski nadzor u O.Š. „Stanoje Miljković“ u Brestovcu kod Bora.

U saopštenju se navodi da je inspekcijskim nadzorom uvrđeno je da je u O.Š. „Stanoje Miljković“ u Brestovcu godinama unazad finansirano 3,50 izvršilaca na poslovima domara/majstora, a ustanova u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i standardima za finansiranje osnovnog obrazovanja i vaspitanja ima pravo na svega 1,58.

To znači da je 1,92 izvršilaca na poslovima domar/majstora nekoliko godina unazad bilo nezakonito i sve to naravno o trošku građana, iz budžeta Republike Srbije.

„Ustanova za veći broj izvršilaca nije imala nikakvu pisanu saglasnost, odobrenje ministra. S obzirom na to da je u istoj školi bio izbor direktora, obavešteno je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o nezakonitostima. Međutim, aktuelni direktor dobija saglasnost da bude direktor i u narednom periodu. Kako i zašto? Ko štiti nezakonitosti?
Minimalna cena rada je oko 32.000,00 dinara mesečno, te ako domar/majstor prima minimalac na taj iznos treba dodati porez i doprinose i dolazi se do iznosa od oko 50.000,00 dinara, za koliko se mesečno oštećuje budžet Republike Srbije, za jedno radno mesto. Treba napomeniti da je reč o izdacima za nekoliko godina unazad i da je budžet RS oštećen za više miliona dinara“, navodi se u saopštenju i dodaje:

„Napominjeno da ovo nije jedini slučaj. Marta 2020. godine otkriveno je da je OŠ „Branko Radičević“ u Boru nezakonito godinama unazad imala 2 kuvara, suprotno Pravilniku o kriterijumima i standardima za finansiranje osnovnog obrazovanja i vaspitanja, a da nije ni bilo pripremanja užine. Nakon podnošenja predstavke sindikata Unije Zaječar to smo zaustavili, i sprečili dalji odliv budžetskih sredstava. Da li su direktori ovih škola odgovorni za ova trošenja? Da li je privilegija biti ovakav direktor i raditi nezakonito?“

Iz Gradskog odbora sindikata Unije Zaječar postavljaju na kraju pitanje da li postoji odgovornost savetnika za finansijsko-materijalne poslove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je zadužen da proveri da li je broj izvršilaca u ustanovi u skladu sa važećim propisima.

Reklame